De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Dubbel spoor maar geen extra treinen

(De InterNetKrant van maandag 30 januari 2006) Ondanks het gereedkomen van veel extra spoor, zullen de Nederlandse Spoorwegen tot 2009 nauwelijks extra treinen laten rijden tussen Amsterdam en Utrecht. Dit traject is met driehonderd treinen per dag één van de drukste trajecten van het land.

De overheid investeerde ongeveer een miljard euro in verbetering van de verbinding. Die omvat behalve een spoorverdubbeling, ook nieuwe stations, spoorviaducten en het veranderen van twaalf gelijkvloerse kruisingen in ongelijkvloerse. Pas in 2009 zet de NS twee extra intercities in van Utrecht naar Schiphol. 'Het is een nieuw traject, de marktvraag is bepalend', verklaart een NS-woordvoerder.

Reizigersvereniging Rover is teleurgesteld: 'Het is weinig trein voor zoveel geld.'De afgelopen jaren is hard gewerkt om het spoor van Amsterdam naar Utrecht uit te breiden van twee naar vier sporen. Die verdubbeling was nodig, zo was de argumentatie, om meer treinen te laten rijden tussen beide steden. Op het verdubbelde spoor gaat vanaf 2007 slechts 1 stoptrein per uur extra rijden: de sprinter van Amsterdam naar Rotterdam, die bij Breukelen afbuigt.

De spoorverdubbeling moet in december klaar zijn. Op 6 maart levert Prorail tevens de Utrechtboog op. Deze vijftien meter hoge en 1800 meter lange spoorboog verbindt Utrecht rechtstreeks met Schiphol. De NS laat vanaf medio april twee keer per uur een intercity rijden over dit nieuwe traject. Dit zijn geen extra treinen. Het zijn de intercities die voorheen naar Amsterdam Centraal gingen.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina