De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Al eerder vermelden we op deze site over het zowel economisch en sociaal gezien als qua milieueffecten krankzinnige plan voor een magneet-lijn tussen Amsterdam en Groningen. Nu wordt het plan naar het lijkt, gelukkig afgeblazen. Met de wel in voorbereiding zijnde verbinding Lelystad-Zwolle (Hanzelijn) wordt de treinverbinding tussen Amsterdam en het noorden ook al sterk verbeterd terwijl dit een relatief goedkope en milieuvriendelijke oplossing is. (EvD)

Zuiderzeelijn op losse schroeven

(NU-NL 20 januari 2006) De aanleg van de Zuiderzeelijn is vrijdag onzeker geworden. Het kabinet heeft besloten dat er onderzoek moet komen naar alternatieven.

Tot dusver dacht het kabinet met de aanleg van de Zuiderzeelijn twee vliegen in een klap te slaan: het oplossen van verkeersproblemen in het noordelijk deel van de randstad en het geven van een economische impuls aan het noorden van het land.

"Mogelijk komt er niet één oplossing" voor deze twee problemen, zei vicepremier Zalm na afloop van de wekelijkse vergadering van de ministerraad.

Aparte oplossing

Het kabinet heeft besloten het onderzoek naar alternatieven voor een nieuwe spoorverbinding te verbreden. Daarbij hoort ook de mogelijkheid dat er een aparte oplossing komt voor de zogeheten noordvleugel van de randstad. Het noorden zou dan een nieuwe impuls kunnen krijgen door bijvoorbeeld te investeren in kennisinfrastructuur.

In april komt het kabinet met een standpunt. De Tweede Kamer is vervolgens aan zet. Na inspraak en advies zal er voor de zomer een definitieve besluit worden genomen.

Het bedoelde onderzoek ("structuurvisie") naar nut en noodzaak van de snelle trein naar het noorden is afgedwongen door de Kamer, na ontluisterende rapporten over de peperdure spoorprojecten HSL-Zuid en Betuweroute.

Negatieve uitkomsten

Volgens PvdA-Kamerlid Duivesteijn, die het parlementaire onderzoek naar deze twee projecten leidde, is het kabinetsbesluit "waarschijnlijk het gevolg van negatieve uitkomsten van de nut en noodzaak van de ZZL en het voorsorteren op een separate oplossing voor de noordvleugel en Almere".

In de structuurvisie worden verschillende varianten voor de ZZL bekeken. Maar de komst van een supersnelle zweeftrein nemen weinigen nog serieus na felle kritiek van VVD en PvdA. De twee fractiespecialisten verkozen een goedkopere Hanzelijn-verbinding, met openbaarvervoerverbeteringen.

Het kabinet heeft voor de ZZL 2,7 miljard euro gereserveerd, het noorden moet 1 miljard opbrengen. De totale kosten worden op 6 miljard euro geraamd.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina