De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Veiligheid op spoor in het geding

(Volkskrant 1 oktober 2005) Het computersysteem dat treinen veilig over het spoor moet leiden, veroorzaakt een sterke toename van het aantal ongevallen. Een rapport waarin dit wordt geconcludeerd, is ondanks herhaald aandringen vier jaar lang aan de Tweede Kamer onthouden.

In november 2001 werd geconcludeerd door experts van Railned Spoorwegveiligheid dat de automatisering van het spoor ertoe leidt dat 90 procent meer treinen door rood rijden. Verwacht werd dat dit zou toenemen tot 300 gevallen per jaar. ‘Dat wil zeggen gemiddeld 2 ą 3 botsingen per jaar, steeds met een kans op dodelijke slachtoffers van 25 procent.’

Pas in 2004 besloot de Tweede Kamer extra geld vrij te maken voor verbetering van het geautomatiseerde veiligheidssysteem. Dat gebeurde naar aanleiding van een ernstige botsing bij Amsterdam-Centraal. De Kamer heeft herhaaldelijk om de rood-licht-studie gevraagd.

Toenmalig minister Netelenbos gaf in 2002 een samenvatting waarin de conclusies over het systeem en de te verwachten ongevallen ontbraken. Ook minister Peijs gaf de studie niet vrij.

Fractiespecialisten van PvdA en CDA reageren verbijsterd. ‘Je vraagt je af: wat weten we nog meer niet?’, zegt PvdA-Kamerlid Dijksma. CDA-parlementariėr Van Hijum: ‘Invoering van dit systeem had een fundamentele invloed op de veiligheid. Natuurlijk had ons dat meteen verteld moeten worden.’

Intussen twist iedereen over de vraag wie de Kamer over de studie had moeten informeren.

Het ministerie zegt het rapport nooit gehad te hebben. ‘We hebben een korte samenvatting van Railned gewoon aan de Kamer gestuurd.’ Ontkend wordt dat het systeem zelf onveiligheid veroorzaakt.

De Raad voor Transportveiligheid heeft de studie besteld, maar nooit gepubliceerd. Onlangs werd de studie wel gedropt bij de Tweede-Kamerfractie van de SP. ‘Een belangrijke kern van het rapport blijkt ons onthouden te zijn’, vindt SP-Kamerlid Gerkens


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina