De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

CBS: trein schoonste vervoermiddel

(InterNetKrant 26 september 2005) Bron: de Volkskrant, NOS journaal

Ondanks de onderstaande tegenvaller voor de NS, is er ook goed nieuws voor de spoorwegen. De trein is in vergelijking met de auto, het vliegtuig en de scheepvaart het meest milieuvriendelijke vervoermiddel. Per reizigerskilometer stoot de trein de kleinste hoeveelheden broeikasgas CO2 en stikstofoxides (NOx) uit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een maandag gepubliceerd onderzoek.

Vervoer van personen en goederen zorgt voor 29 procent van de totale jaarlijkse CO2-uitstoot in Nederland. Per jaar stoten treinen, auto's, vliegtuigen en schepen 59 miljard kilo van het broeikasgas uit.

Personenauto's, die samen rond de 18 miljard kilo uitblazen, zijn volgens het CBS 'het meest vervuilend'. De auto doet het slecht in deze lijst, omdat de helft van de autobestuurders alleen op weg is zonder passagier. Omdat treinen en vliegtuigen in een keer veel mensen vervoeren, doen zij het per persoon per kilometer beter. 'De afgelopen zes jaar is de CO2-prestate van treinen en vliegtuigen licht verbeterd, terwijl die van personenauto's verder is verslechterd', voegen de CBS-onderzoekers hieraan toe.Vervoer in grote groepen tegelijk is geen garantie voor succes, blijkt bij de uitstoot van NOx. Hier blijft de trein het schoonst, maar scoort de groep 'bus, tram, metro' veruit het slechtst. De dieselmotoren van bussen stoten de meeste stikstofoxides uit.Ook voor het goederenvervoer wint de trein het van de vrachtwagens en (binnen)scheepvaart. Per 1000 tonkilometers zorgen de vrachtwagens voor de grootste uitstoot van CO2. De goederentreinen stoten het minste broeikasgas uit. Uit het CBS-onderzoek blijkt verder dat ruim eenderde (36 procent) van de CO2-uitstoot door het Nederlandse verkeer buiten Nederland wordt uitgeblazen.

NS mag Randstad-heffing niet invoeren

De Nederlandse Spoorwegen mogen reizen in de Randstad volgend jaar niet duurder maken dan in de rest van het land. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de consumentenorganisaties liggen dwars.

De NS heeft daarom besloten de treinkaartjes vanaf 1 januari 2006 landelijk 3,15 procent in prijs te laten stijgen, bevestigde een woordvoerder maandag.

Dat is meer dan de 2,8 procent die de vervoerder eerder in het vooruitzicht stelde, als de Randstad-heffing er niet zou komen. Met de heffing zou een kaartje 1,8 procent in prijs stijgen. Het spoorbedrijf wilde op negen trajecten in de Randstad een enkele reis gemiddeld 10 cent duurder maken dan in bijvoorbeeld Groningen of Limburg. Dat zou volgens de NS eerlijker zijn, omdat in de Randstad veel meer treinen rijden en veel meer mensen daar er gebruik van maken. De gebruiker betaalt, verklaarde de onderneming eerder.

Een wat vreemde redenering want in het kapitalisme werkt het meestal zo dat hoe meer mensen een bepaald product kopen des te lager de prijs. De NS zegt nog in gesprek te zijn met het ministerie en de consumentenclubs, zoals reizigersvereniging Rover en de Consumentenbond, over de Randstad-heffing.

De vervoerder hoopt die in 2007 alsnog in te kunnen voeren. Maar als het aan Rover ligt, komt de heffing er nooit. In de Randstad moet reizen met de trein juist worden gestimuleerd, omdat daar sprake is van een 'verkeersinfarct', stelt Rover. Bovendien is de dienstverlening er volgens Rover veel slechter. 'In Groningen kan je in de spits altijd zitten, in de Randstad niet', zei een woordvoerder. De uiteindelijke landelijke prijsstijging valt door de inflatie hoger uit dan eerder voorzien, aldus de NS. De vervoerder ging eerst uit van een inflatie van 0,5 procent, maar de raming is op prinsjesdag verhoogd naar 1 procent. Een deel hiervan wordt niet aan de klant doorberekend, maar vangt de NS op door in de kosten te snijden. De stijging van de prijzen van de kaartjes is volgens de NS niet voldoende om de hoge energiekosten te compenseren. Rover noemt de tariefsverhoging van 3,15 procent 'gematigd'. De NS verhoogt vanaf volgend jaar een kaartje voor de eerste klas extra in prijs. Naast de tariefsstijging van 3,15 procent wordt zo'n kaartje 1,63 keer duurder dan een 'normaal' kaartje. Dat is nu nog 1,6 keer. De eerste klas wordt volgens de NS steeds luxer en daar moeten reizigers voor betalen. Reizigers kunnen bovendien straks niet langer vijf treinkaartjes tegelijkertijd met korting kopen. Ouderen, die nu bij aanschaf van een voordeelurenkaart zeven gratis reisdagen krijgen, moeten volgend jaar voor die dagen 2 euro per keer betalen. Scholieren krijgen minder korting, 6 procent in plaats van 9 procent. Rover vindt dat de NS hiermee juist groepen dupeert die afhankelijk zijn van de trein. 'Scholieren gaan geen vijftig kilometer fietsen, maar moeten met de trein', zei de woordvoerder.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina