De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Wat is de mobiliteitsvoetafdruk?

Dagelijks gaan we op weg naar ons werk, voor onze boodschappen of voor vrijetijdsbesteding.

Voor verplaatsing per auto, trein of bus is energie en ruimte nodig. De verbranding van fossiele brandstoffen om deze verplaatsing mogelijk te maken, zijn een belangrijke bron van CO2-emissies en andere schadelijke uitstoot.

Mobiliteit, ofwel de energie en ruimte nodig voor onze verplaatsing, is verantwoordelijk voor zo’n 8% van onze Mondiale Voetafdruk.
De Mobiliteitsvoetafdruk helpt ons eigen mobiliteitspatroon en het milieueffect daarvan inzichtelijk te maken.

Het resultaat kan een aanleiding zijn om mobiliteitsgewoontes in een meer milieubewuste richting te veranderen. Daarnaast kunnen we samen ook weer andere mensen inspireren mee te doen aan de uitdaging van schone en zuinige verplaatsingen!

Doe je mee?
Zo ja, klik hier

 

BRON: De Kleine Aarde te Boxtel

__________________________________________________________________________________________

 

Tips om de mobiliteitsvoetadruk te verkleinen:


1. De gemiddelde Nederlander legt jaarlijks zo?n 12000 kilometer af, wat gelijk is aan een voetafdruk van 5.300 m≤. Het eerlijk aardeaandeel is 1.800 m≤. We staan dus voor een gezamenlijke uitdaging. In de grafiek hierboven zie je jouw score, afgezet tegen het landelijk gemiddelde en het eerlijk aardeaandeel. Het aantal vierkante meters (m≤) staat voor het aantal ruimte aan groene ruimte en mobiliteit-gebruiksruimte om de vrijgekomen CO≤ van jouw verplaatsing te absorberen.

2. De aldoor toenemende mobiliteit legt een hoog beslag op milieu, energie, ruimte, omgevingskwaliteit en gezondheid van mensen. Overweeg daarom onderstaande tips om veranderingen in je mobiliteitsgedrag te verkrijgen. Denk aan het meer gebruik maken van het openbaar vervoer, de fiets of een zuinigere auto. Via de links in de tekst kom je terecht bij verschillende organisaties waar je meer informatie kunt vinden.

3. Beperking van je milieubelastende kilometers
Het kiezen voor een andere woon- of werkplek of het thuiswerken kan veel reiskilometers schelen, voor meer informatie, klik hier. Probeer ook verschillende ritten te combineren. Zo maak je minder kilometers en rij je minder vaak met een koude motor wat ook belastend is voor het brandstofverbruik. En vrijetijdsbesteding kan ook vlakbij huis aantrekkelijk zijn en je houdt ook nog eens extra tijd over. Kijk op de website van Er Op Uit en Lekker Weg.

4. Fietsen scoort
Het meest milieuvriendelijke vervoermiddel is de fiets. Veel verplaatsingen van mensen gaan over een korte afstand (minder dan 7 kilometer). Juist voor deze korte ritten biedt de fiets een snel, flexibel en gezond alternatief. Klik hier voor meer informatie.
De Fietsersbond is bezig met het ontwikkelen van een fietsrouteplanner voor de kortste, mooiste of meest comfortabele route naar je plek van bestemming.

5. Kies een passend vervoermiddel
Kies bij een (onvermijdelijke) verplaatsing voor een passende vervoerswijze die zo weinig mogelijk milieubelasting geeft. Voor lange afstanden met stadscentra als eindbestemming is de trein een goed alternatief voor de auto. Via de reisplanners van de Nederlandse Spoorwegen en 9292OV kunt u de vertrek en aankomsttijd van tevoren te plannen. Met een voordeelkaart van de NS kun je buiten de spits met 40% korting reizen. Op ruim 40 stations in Nederland kunt u een OV-fiets huren om vanaf het station naar uw eindbestemming te komen.

6. Heb je wel een auto nodig?
De aanschaf van een auto heeft veel invloed. Het aantal kilometers per jaar van autobezitters is meer dan het dubbele dan dat van mensen zonder auto. Probeer dus de aanschaf van een eigen auto zo lang mogelijk uit te stellen en pas je keuze van woonplaats en werkplek aan de omstandigheden. Wanneer je maar af en toe ( >7000 km/jaar) een auto nodig hebt kies dan voor een zuinige huurauto met A of B-label.
Voor wie niet dagelijks, maar wel regelmatig (>14000km per jaar) de auto gebruikt overweeg de mogelijkheid van gedeeld autogebruik. Een vereniging voor gedeeld autogebruik is Autodate. Aanbieders van deelauto's zijn: Greenwheels, Connect Car, Wheels 4 All en Ecomobil.

7. Het soort auto.
Ook als autobezitter kun je schadelijke milieueffecten beÔnvloeden. Maak allereerst een kritische afweging bij de aanschaf. Er zitten namelijk significante verschillen in milieubelasting van autovoertuigen. Bijvoorbeeld: lichte auto?s zijn in de praktijk zuiniger dan zware auto?s; nieuwe auto?s zijn vaak schoner dan oude auto?s; auto?s met LPG als brandstof zijn schoner dan op diesel als brandstof. Ga naar de Top 10 van Hier, voor een overzicht van de top 10 allerzuinigste auto?s in hun klasse. Kies, bij de aanschaf van een auto een type met energielabel A of B. Er zijn verschillende websites die uitgebreide informatie geven over rijden op schoon en zuinig rijden. Ga bijvoorbeeld naar groenopweg.nl of fuelswitch.nl. Om de uitstoot van schadelijke fijnstof van dieselmotoren tegen te gaan, kunnen roetfilters ingezet worden. Dit levert meteen weer belastingvoordeel op!

8. Rijdt efficiŽnt.
Er kan veel brandstof worden bespaard door je rijstijl aan te passen en bij te houden hoeveel kilometers je op ťťn tank kan rijden. Maak een sport van zuinig rijden! Econometers en toerentellers geven een continue bron van feedback op het rijgedrag. Een navigatiesysteem helpt direct de juiste route te vinden waardoor minder onnodige kilometers worden gemaakt. Ook het op peil houden van de bandspanning van voertuigen is belangrijk. Kijk op de site van Het Nieuwe Rijden voor meer informatie.

9. Goed onderhoud is belangrijk.
Onderhoud je auto goed en houdt de bandenspanning op pijl. Slecht onderhouden voertuigen verbruiken vaak meer brandstof en kunnen meer schadelijk stoffen uitstoten. Verder bespaart het veel garagekosten!

10. Vermijd de spits
Als je met de auto in de file staat (remmen en optrekken) is je brandstofverbruik hoger en de emissie aan schadelijke stoffen groter, dan wanneer je in een constant tempo door kunt rijden. Op de website van de verkeersinformatiedienst vind je een verkeersjournaal met up-to-date informatie rond files en wegwerkzaamheden.

11. Compenseer door te investeren in duurzame (mobiliteits)ontwikkeling.
Klimaatneutraal reizen kan met klimaatcompensatie door het compenseren van uw bijdrage aan het broeikaseffect. De aanbieders van klimaatcompensatie of klimaatneutrale producten presenteren zich op de website van Klimaantcompensatie. Steeds meer organisaties gaan over op een nieuwe vorm van Klimaatcompensatie: investeren in duurzame energie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van een windenergiepark of kleine biogasinstallaties. Het is dan wel van belang dat de duurzame energie wordt ingezet als vervanging van energieopwekking met fossiele brandstof. Als het alleen gaat om extra capaciteit, is dat niet het geval.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina