De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Ministers zeggen snel geld toe voor mobiliteitsplannen

(Financieel Dagblad / 9 september 2008) Het kabinet zal snel met het geld over de brug komen om de gisteren door de Taskforce Mobiliteitsmanagement gepresenteerde plannen van werkgevers- en werknemersorganisaties, lagere overheden en bedrijfsleven te ondersteunen.

Dat heeft minister Camiel Eurlings van Verkeer maandag gezegd bij de inontvangstneming van de taskforce-afspraken. Met die afspraken rond thuiswerken, mobiliteitsbudgetten voor werknemers en flexibele werktijden mikt de taskforce op een reductie van het autoverkeer in de spits in de zes drukste regio's van 5% in vier jaar.

Het geld - euro 100 mln - is bedoeld voor de zes convenanten tussen lokale overheden en meer dan 150 concerns in die regio's, als voorbereiding op de kilometerheffing die het kabinet vanaf 2012 voor het personenverkeer van start wil doen gaan. Naast die convenanten bevat het taskforce-pakket ook nog centrale aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties voor het cao-overleg.

'Die euro 100 mln, die hebt u binnen', reageerde Eurlings enthousiast op de zes convenanten die komende weken worden ondertekend. Hij noemde het totale afsprakenpakket 'echt een schot in de roos'. De betrokken regio's zijn Amsterdam Metropool, Haaglanden, Rotterdam, Utrecht, Arnhem-Nijmegen en Den Bosch-Eindhoven. Daar komen dit najaar nog Drechtsteden en Twente bij.

Overvragen is normaal verschijnsel

Dat die euro 100 mln gemeten naar de wensen van de regio's te weinig is, daarover repte de minister maandag niet. 'De regio's vragen samen meer dan euro 100 mln', aldus taskforce-voorzitter Lodewijk de Waal, oud-FNV-voorzitter. Volgens hem is overvragen een normaal verschijnsel en zal Verkeer en Waterstaat de komende maanden gaan filteren.

Zo vraagt de Metropool Amsterdam voor zijn plannen van totaal euro 95 mln een rijksbijdrage van euro 55 mln. 'Een flink bedrag', beaamt de Amsterdamse wethouder Tjeerd Herrema. 'Maar het gaat ook niet vanzelf. Komt die euro 55 mln er niet, dan moeten we het pakket uitkleden en dan wordt het effect minder. We verwachten dat de minister creatief is met potjes.'

MinisteriŽle regelgeving voorlopig van de baan

Ook een door de Taskforce Mobiliteitsmanagement ingesteld deskundigenpanel noemt de door de regio's gevraagde bedragen 'fors', zo blijkt uit taskforce-pakket. Het constateert dat de financiŽle onderbouwing van de maatregelenpakketten 'voor een substantieel deel gebaseerd is op bijdragen van het Rijk. De commissie zegt dat 'als risico voor een succesvolle uitvoering' te zien'. 'Het betekent dat niet alle maatregelen in de voorgestelde vorm uitgevoerd kunnen worden. Dit ondermijnt het totale maatregelenpakket.'

Minister Jacqueline Cramer zei maandag dat de zogenoemde ministeriŽle regeling 'voorlopig van de baan is. Het gaat om overheidsregelgeving per 2009 als stok achter de deur om decentrale overheden en bedrijven ertoe te brengen zelf hun mobiliteit in de spits en de daarmee gepaard gaande uitstoot te beperken. 'Ze blijft wel achter de hand, is niet van tafel, maar we willen er even niet de nadruk op leggen. We staan niet tegenover elkaar', aldus de minister, doelend op de relatie met de werkgevers. 'We hebben een gemeenschappelijk belang. Eind 2009 komt er een evaluatie.'

Fiscus steunt maatregelen filebestrijding

(Financieel Dagblad / 8 september 2008) Werknemers kunnen de komende jaren gemakkelijker van huis uit werken. De fiscus wordt coulanter als het gaat om de door de werkgever verstrekte onbelaste vergoeding voor het inrichten van de werkplek.

Ook een door de werkgever gegeven vergoeding voor de ov-kaart voor het woon-werkverkeer in combinatie met een leaseauto wordt niet meer belast. En iedere werknemer kan een persoonlijk onbelast reisbudget van zijn baas krijgen, zonder dat al die woon-werkreizen daadwerkelijk geheel moeten worden gemaakt.

Deze en nog andere maatregelen vormen samen het filebestrijdingspakket van werkgevers- en werknemersorganisaties, het grote bedrijfsleven en decentrale overheden, dat vandaag wordt overhandigd aan minister Camiel Eurlings van Verkeer en Jacqueline Cramer van Milieu. De door dit kabinet gevraagde afspraken, moeten ertoe leiden dat het aantal autokilometers in de spits in een aantal regio's in de komende vier jaar met 5% vermindert.

Daardoor moet de filedruk op de snelwegen worden gereduceerd tot een niveau van een gemiddelde herfstvakantie. Die afspraken behelzen onder meer zes convenanten tussen lokale overheden en meer dan 150 van de grootste concerns in de zes drukste regio's in Nederland, met samen circa een half miljoen werknemers.

Het betreft de regio's Amsterdam Metropool, Haaglanden, de regio Rotterdam, Utrecht, Arnhem-Nijmegen en Den Bosch-Eindhoven. En bedrijven als Hewlett Packard, Maersk, KPN, Rabobank, Shell, Aegon, Nationale-Nederlanden, KLM, Schiphol, ABN Amro, IBM, Siemens en nog vele anderen.

Taskforce Mobiliteitsmanagement

De afspraken zijn gemaakt in de Taskforce Mobiliteitsmanagement, onder voorzitterschap van oud-FNV-voorzitter Lodewijk de Waal. 'Dit zijn niet zulke heel dure dingen voor de staatskas', aldus de oud-vakbondsman.

Column: Thuiswerken: RSI aan de keukentafel

De fiscus wordt soepeler met een door de werkgever verstrekt reisbudget voor het woon-werkverkeer, of die werknemer die reiskosten nu wel of niet echt maakt. Een werknemer heeft nu al recht op een onbelaste woon-werkvergoeding van zijn werkgever van euro 0,19 per kilometer, maar daarvoor hanteert de fiscus nu nog de 70%-eis: 70% van de werktijd moet op kantoor worden vervuld. 'Daar wordt de fiscus soepeler in, zodat twee dagen thuiswerken mogelijk wordt', aldus De Waal.

Openbaar vervoer, pendelbusjes, fietsverkeer

Tegelijk zullen de lokale overheden voorzien in betere voorzieningen en regelingen voor openbaar vervoer, pendelbusjes, fietsverkeer en voor faciliteiten voor werknemers om van vervoersmiddel te wisselen. Die regionale convenanten worden deze weken ondertekend. Dat van Haaglanden komende woensdag.

Onderdeel van het pakket is de afspraak om op decentraal niveau in het cao-overleg aan te sturen op verkeersontlastende arbeidsvoorwaarden zoals meer thuiswerken en flexibele werktijden. Daarnaast wil de Taskforce dat de overheid zelf ook nieuwe infrastructuur aanlegt en het openbaar vervoer verbetert.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina