De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Bij onderstaand artikel is een aantal vragen te stellen:

1. Hoe bestaat het dat een gedegen rapport over een goede maatregel tegen files stomweg in de kast blijft liggen? Dit is maatregel die makkelijk uit te voeren is en naast milieuwinst ook nog geld oplevert.....

2. Waarom wordt al die grote bedrijven en organisaties die fuseren, reorganiseren of gewoon maar (ver weg) verhuizen en daarna de werknemers een reisverplichting woon-werkverkeer tot meer dan 2 uren per dag opleggen, geen strobreed in de weg gelegd terwijl dit de belasting van de wegen en het OV sterk vergroot?

3. Waarom niet een verlaging van de overdrachtsbelasting als een huis nabij het werk wordt gekocht? (EvD)

 

Verhuisbonus tegen files

17 april 2008 | In een overleg met minister Eurlings heeft PvdA Tweede-Kamerlid Lia Roefs een plan voor een verhuisbonus tegen fileleed onder de aandacht gebracht. Roefs: 'De aanbevelingen die het rapport hierover geeft, vormen een goede mogelijkheid om files tegen te gaan.'

In opdracht van het ministerie hebben DeloitteLoonbelasting en MuConsult een onderzoek gedaan naar de mobiliteitseffecten van een nieuwe verhuiskostenregeling. Dat rapport was mei 2007 klaar, zo ontdekte Roefs, en ligt dus bijna een jaar lang ongebruikt in een la van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het gaat om een verhuisbonus die werkgevers, als aanvulling op de bestaande verhuiskostenregeling, de mogelijkheid geeft om werknemers die verhuizen onbelast gedurende vijf jaar een periodieke verhuisbonus te geven van in totaal maximaal 24.000 euro. Dat kan leiden tot een toename van het aantal verhuizingen naar een woning dichter bij het werk. Roefs: ‘Het zou veel meer mensen stimuleren om dichter bij hun werk te gaan wonen.’

Volgens de studie ’Mobiliteitseffecten van een nieuwe verhuiskostenregeling zou het een afname van ruim een miljoen autokilometers in het woon-werk
verkeer kunnen betekenen. Volgens Roefs zijn er zelfs voor de Belastingdienst voordelen: ‘Voor de belastingen zou het op termijn zelfs een voordeel opleveren van ongeveer 86 miljoen euro dankzij hogere inkomsten uit de overdrachtsbelasting. Die je ook weer zou kunnen inzetten voor verlaging van de kosten van de werkgever.

Roefs wil van de minister weten waarom er nog niets met dit rapport is gebeurd en verzoekt de minister het rapport ook in handen te geven van de Taskforce Mobiliteitsmanagement. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van sociale partners, decentrale overheden, het bedrijfsleven en de rijksoverheid en is gevraagd medio 2008 met concrete voorstellen te komen voor maatregelen die de files verminderen


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina