De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

'Vervuiling lucht harder aanpakken'

(Nederlands Dagblad 25 maart 2008) Stadsbesturen moeten verdergaande maatregelen nemen om de luchtverontreiniging in drukke stadsgebieden terug te dringen. Met de al geplande verkeersmaatregelen is er geen garantie dat de Europese normen worden gehaald, waarschuwt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) na analyse van de nieuwste cijfers over de luchtkwaliteit.

Volgens het MNP houden steden te weinig rekening met onzekerheden in de prognoses. Zo is het weren van vieze vrachtauto's op papier wellicht genoeg om de lucht te zuiveren, maar kan dat in de praktijk anders uitpakken.

Onderzoeker Guus Velders van het MNP vreest dat gemeenten te optimistisch zijn. ,,Daar maak ik me zorgen over,,, aldus Velders. ,,Wij zeggen: reken je niet rijk, anders blijkt straks misschien dat je de norm net nt haalt.,,

Extra maatregelen kunnen dan zijn: hogere parkeertarieven of een verbod op alle oude, vervuilende auto's in stadscentra, zoals Amsterdam wil. Dit voorjaar verschijnt het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) waarin staat hoe steden de Europese normen willen halen.

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is dat een hele opgave. ,,Heel veel gemeenten zijn erg goed bezig en richten zich op het halen van de normen, omdat die al erg strak zijn,,, aldus een woordvoerder.
Nederland worstelt al jaren met de Europese normen. Veel plekken zijn zo vies dat bouwprojecten stranden, omdat ze extra vervuiling veroorzaken en er geen plan is voor verbetering.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina