De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Bijna helft jongeren wil emigreren

(Tiscali 14-03-2007) Van de Nederlandse jongeren wil 44 procent in de toekomst emigreren. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van Interview/NSS in opdracht van Visie21, een burgerinitiatief dat werkt aan een langetermijnvisie voor Nederland. Voor het onderzoek zijn ruim zeshonderd jongeren ondervraagd.

Redenen om Nederland te verlaten zijn volgens de geënquêteerden het weer en de betere ontplooiingsmogelijkheden in het buitenland met betrekking tot studie en werk.

Ook vindt 94 procent van de jeugd dat er iets moet veranderen in Nederland. Zo moet de criminaliteit worden aangepakt (44 procent) en moet meer aandacht aan het milieu worden geschonken (43 procent).


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina