De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Geen besluit over doorlichting milieuplannen

(Het Parool 23 februari 2007) Het kabinet heeft vrijdag nog geen besluit genomen om de eigen milieuplannen door te laten rekenen door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP).

De Tweede Kamer wil graag zo'n onderzoek.

De kersverse milieuminister Jacqueline Cramer (PvdA) wil er eerst nog met andere departementen over praten. ''Ik wil eerst weten wat het zou kunnen opleveren. Wat zegt zo'n doorrekening'', zei ze na de eerste ministerraad van het nieuwe kabinet. Cramer staat naar eigen zeggen heel positief tegenover het verzoek van de Kamer. ''Wat de Kamer wil, is van belang'', voegde ze eraan toe.

GroenLinks zwengelde ruim twee weken geleden de discussie aan. Sindsdien is het MNP aan het rekenen geslagen. Een woordvoerster liet vrijdag weten dat het rapport dinsdag klaar kan zijn, op tijd voor het eerste debat van het kabinet met de Kamer dat donderdag plaatsvindt.

GroenLinks-fractiespecialist Wijnand Duyvendak zet vraagtekens bij de haalbaarheid van de milieudoelstellingen van Balkenende-4, zoals het streven naar een energiebesparing van 2 procent per jaar en naar 20 procent duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie) in 2020.

''Het kabinet kan er nu niet voor gaan liggen en moet alleen ons verzoek doorgeleiden. Als het zich een eigen rol gaat aanmeten, betekent dat dat de Kamer zich niet goed kan voorbereiden voor het debat'', reageerde Duyvendak.

Hij werd daags na zijn voorstel bijna op zijn wenken bediend door het Energie Centrum Nederland (ECN). Volgens ECN zijn die twee doelstellingen te hoog gegrepen. Het centrum denkt dat een jaarlijkse energiebesparing van 1,8 procent haalbaar is en hoogstens 16 procent duurzame energie.

ECN acht het wel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent te verminderen in 2020, maar dan moet wel ingezet worden op afvang en opvang van CO2 en ''eventueel kernenergie''. In het regeereerakkoord staat dat deze kabinetsperiode geen nieuwe kerncentrales buiten die in Borssele (Zeeland) zullen worden gebouwd.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina