Verontruste ANWB leden

Omgeving op het spel? Milieuhulp.nl!

Website voor aanpak milieuoverlast: www.milieuhulp.nl

Gezamenlijk persbericht van: de 12 provinciale Milieufederaties, Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie

Utrecht, 6 november 2002 --- Vanaf vandaag is MILIEUHULP.NL on line. Dé site die burgers informatie, tips en juridische handvatten biedt om milieuproblemen in de eigen omgeving aan te pakken.

Wat doe je als je als burger geconfronteerd wordt met lawaai, stank of schadelijke stoffen van een bedrijf? Waar moet je zijn als het laatste stukje groen in de buurt dreigt te verdwijnen door plannen voor nieuwbouw? Of als er ineens bijzondere bomen gekapt gaan worden? Voor al dit soort vragen (en nog veel meer) is er nu de nieuwe website: MILIEUHULP.NL.

De 12 provinciale Milieufederaties, Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie hebben samen MILIEUHULP.NL ontwikkeld. 'De kennis die verspreid was over vele ingewikkelde boeken en in de hoofden van tal van ervaringsdeskundigen is nu via internet toegankelijk voor iedereen,' aldus Volkert Vintges, woordvoerder namens de gezamenlijke milieuorganisaties.

Op deze site kunnen bezorgde burgers veel antwoorden vinden over relevante wetten, vergunningen en bezwaarschriften, compleet met uitleg van begrippen en voorbeeldbrieven voor bezwaar en beroep. Ook kunnen bezoekers in discussiefora digitaal ervaringen delen en tips uitwisselen. Vintges: 'Veel mensen willen hun omgeving groen en gezond houden, maar weten niet precies hoe. Met deze site maken we ze het gemakkelijk.'

MILIEUHULP.NL adviseert over acht thema's:
. Algemeen: hoe vindt u uw weg in het land van wetten en regels?
. Natuur: wat doen bij bomenkap of aantasting van dier- en plantensoorten?
. Water: wat doen bij vervuiling van water?
. Ruimte: wat doen bij ongewenste bouwplannen?
. Landbouw: wat doen bij overlast door stallen en kassen?
. Bedrijven: wat doen bij overlast van geluid, stank of schadelijke stoffen?
. Verkeer: wat doen bij hinder?
. Luchtvaart: wat doen bij overlast?

Op MILIEUHULP.NL kunnen burgers antwoorden vinden over relevante wetten, vergunningen en bezwaarschriften, compleet met uitleg van begrippen en voorbeeldbrieven. Ook kunnen bezoekers in discussiefora digitaal ervaringen delen en tips uitwisselen.

Meer informatie:
Volkert Vintges, voorzitter stuurgroep: 026-3515069 of 06-44594122,privé: 024-3225408
Vera Dam, projectleider, 06-29233365 E-mail: veradam@xs4all.nl

Milieuhulp.nl is mede ontwikkeld met steun van:
Nationale Postcode Loterij,VSB Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Wereld Natuur Fonds.


Verontruste ANWB-leden 2002

Postbus 1357, 6501 BJ Nijmegen / Giro nr 3939025

Commentaar en kopij per E-mail aan: erik.vandijk@consunet.nl


Terug naar eerste pagina