De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Bezorgd over verkeer en milieu? Doe mee met Milieudefensie!

PROUD to BE a NON Flying Dutchman


Uit: Nieuwsbrief februari 2009

Milieudefensie en ICCO: Afschaffen vliegtaks ontoelaatbaar
Amsterdam, 11 februari 2009 - Het plan van minister Eurlings om de net ingestelde vliegtaks af te schaffen moet direct van tafel, vinden Milieudefensie en ontwikkelingsorganisatie ICCO. Het protest van de luchtvaartmaatschappijen tegen de vliegtaks vanmiddag mag geen gehoor vinden. De vliegtaks moet blijven om met de opbrengsten ervan slachtoffers van de klimaatverandering te helpen. Op die manier kan het kabinet het Nederlands publiek laten zien dat zij de klimaatcrisis serieus neemt.

Bulderbos in Londen
De Engelse regering heeft tot verbijstering van milieuorganisaties en omwonenede besloten dat er een nieuwe startbaan komt op Heathrow. Dat betekent niet alleen het einde van een aantal dorpen, maar ook een stijging van de CO2 uitstoot. Protesteer mee met Greenpeace UK, dat een soort bulderbos-actie is gestart. Wordt eigenaar van een stukje land op het geplande luchthaventerrein. Kijk voor de link en ander buitenlands nieuws op: www.aviationwatch.eu

Autoreclames onder vuur
In september heeft Milieudefensie alle auto-importeurs in Nederland aangeschreven. De wet, dat een autoadvertentie groot en duidelijk het verbruik en de CO2 uitstoot van die auto moet vermelden, werd massaal genegeerd. Ons verzoek helaas ook en daarom volgde in november de eerste aankondiging van een rechtszaak. De gelukkige was de importeur van Volkswagen, Scoda, Seat en Audi, geen kleine jongen dus. Binnen enkele dagen erkende zij hun fout en beloofden beterschap. Dit had helaas geen gevolgen voor het beleid van hun collega's. In november volgde een actie met een advertentie van Ford en later een procedure tegen Mitsubishi. Langzaam aan lijkt er toch beweging te komen in de branche. De RAI wil inmiddels opeens wel met ons overleggen en kwam zelfs met het voorstel voor een aparte reclamecode. Helaas voldoet ook dit voorstel niet aan de wet, maar het besef dat er iets moet veranderen is gelukkig wel doorgedrongen. Je kunt de verdere ontwikkelingen volgen via de actiewebsite. actie-site <http://www.advertiseco2.eu/spip.php?rubrique4<=nl> ford actie filmpje <http://www.milieudefensie.nl/verkeer/publicaties/multimedia/milieudefensie-bewerkt-reclame-ford>

Platform Vliegplafond
Milieudefensie heeft samen met omwonenden van regionale vliegvelden Platform Vliegplafond
<http://www.milieudefensie.nl/verkeer/activiteiten/schiphol/platform-vliegplafond> opgericht. Doel van het platform is de groei van de luchtvaart in Nederland, met name op de regionale vliegvelden, te stoppen.

Genoeg geklaagd
Omwonendenorganisaties rond Schiphol roepen op om de klachtenregistratie, die sinds kort in handen is van de luchthaven, te boycotten. Klagen via de nieuwe website BezoekBas <http://www.bezoekbas.nl/> is zo ingewikkeld dat klagen erg veel tijd kost. Zo wordt het aantal klachten kunstmatig naar beneden gebracht.

Milieuzones, net iets meer dan een halve maatregel
Heeft Milieudefensie opeens kritiek op Milieuzones? Nee, we hebben kritiek op de manier waarop gemeenten er mee om gaan. In een Milieuzone mogen geen sterk vervuilende vrachtwagens komen om zo de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. In december en januari is door ons in zes steden een steekproef gehouden om te kijken of het werkt. Het resultaat viel tegen, ongeveer een derde van de aangetroffen vrachtwagens bleek te vies te zijn. Veel gemeenten doen weinig of niets aan handhaving en schrijven meer ontheffingen uit dan boetes. Daar wordt de lucht natuurlijk niet beter van. Het rapport is onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer en Minister Cramer heeft beloofd de verschillende steden stevig toe te spreken. Uiteraard gaan wij ook bij de betreffende gemeenteraden langs om te pleiten voor strenger beleid en uitbreiding voor de zones, want vooralsnog zijn de Milieuzones het meest effectieve middel tegen fijnstof dat lokale overheden kunnen toepassen. Zie: <www.milieudefensie.nl/verkeer/publicaties/rapporten/Rapport_Milieuzones.pdf>
Download het onderzoek: <www.milieudefensie.nl/verkeer/publicaties/rapporten/Rapport_Milieuzones.pdf>

Week van de Vooruitgang
Bent u in uw woonplaats betrokken bij de Week van de Vooruitgang? Ter voorbereiding op deze campagne voor duurzame mobiliteit (dit jaar van 13 t/m 22 september) organiseren wij op donderdagmiddag 2 april een workshop in Zwolle. Thema's als hoe organiseer ik een Autovrije dag, hoe kan ik activiteiten koppelen aan lokaal beleid en hoe maak ik duidelijk dat het om een Europees project gaat, komen aan de orde. Ge´nteresseerd? Mail naar weekvandevooruitgang@milieudefensie.nl

60 SEC. Filmcompetitie Milieudefensie
Wat is jouw groene, eerlijke wereld? Maak je eigen 60 sec film, zend em in voor 22 februari 2009 en maak kans op vertoning in de bioscoop of op tv! Meer info en een kennismaking met de jury op http://60SEC.milieudefensie.nl

Informatie & contact
www.milieudefensie.nl Servicelijn: 020 6262620 <mailto:service@milieudefensie.nl> service@milieudefensie.nl

Aanmelden voor MD-nieuwsbrief Verkeer en Milieu: <http://www.milieudefensie.nl/verkeer/publicaties/nieuwsbrief/index.htm>


De kritische mobilist 2009


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina