De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

NIEUWSBRIEF CAMPAGNE VERKEER MILIEUDEFENSIE
Donderdag 18 oktober 2007


INHOUD
- Senaat akkoord met Wet Luchtkwaliteit
- Milieudefensie en bewoners in actie tegen bouw van scholen langs drukke wegen
- 5.000 bezoekers weblog Joris Wijnhoven
- Kom in actie voor zuinige auto's
- Website Milieudefensie uitgebreid met overzicht bewonersgroepen
- Verbreding snelwegen Schiphol – Amsterdam – Almere stuit op verzet
- Week van de Vooruitgang groot succes
- Ook na de zomer veel betrokkenheid bij aanbieden respons Schone Lucht nu!


Senaat akkoord met Wet Luchtkwaliteit
Pas nadat minister Cramer de nodige toezeggingen had gedaan, ging de meerderheid van Eerste Kamer begin oktober (met weinig enthousiasme) akkoord met de Wet Luchtkwaliteit. De meeste Senatoren bleven grote twijfels houden over decomplexiteit van de wet, maar zagen er geen been in tegen te stemmen, omdat er dan diverse bouwplannen risico blijven lopen. Wel dwongen ze af dat er een wat strengere overgangsregeling komt, totdat het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in 2009 in werking treedt. Ook moet de minister een regeling maken die voorkomt dat er gebouwd wordt voor kwetsbare groepen langs snelwegen. U kunt het verslag van de vergadering nalezen onder het kopje archief van de plenaire vergadering van 2 oktober van de Senaat: www.senaat.nl .

Milieudefensie en bewoners in actie tegen bouw van scholen langs drukke wegen

Milieudefensie en bewonersgroepen in onder meer Leiderdorp en Roosendaal zijn teleurgesteld over minister Cramers voorstel voor een verbod op de bouw voor 'kwetsbare groepen' langs snelwegen. De Tweede Kamer had om zo'n regeling gevraagd, omdat uit onderzoek blijkt dat met name de gezondheid van kinderen en senioren ernstig te lijden kan hebben van langdurig verblijf langs snelwegen. De minister denkt aan een bouwverbod voor scholen en bejaardenhuizen tot 100 meter van de snelweg en 50 meter van de provinciale weg, maar dan alleen op plekken waar de normen overschreden worden. De organisaties willen überhaupt zo'n verbod langs alle wegen waar meer dan 10.000 auto's per dag rijden. De minister krijgt van hen een brief.

Verbreding snelwegen Schiphol – Amsterdam – Almere stuit op verzet
Vorige week vrijdag nam het kabinet het besluit de A1, A6, A9 en A10/Oost tussen Schiphol, Amsterdam en Almere te gaan verbreden. Een onzalig besluit, dat op geen enkele manier recht doet aan de ambitieuze
kabinetsdoelstelling qua klimaat en evenmin soelaas biedt voor de duizenden omwonenden. Milieudefensie en de actieve bewonersorganisaties willen dat hun alternatieve plan, dat inzet op het voorkomen van automobiliteit, eindelijk serieus wordt doorgerekend. Zo niet, dan rest een gang naar de rechter. Hier leest u het persbericht:
http://www.milieudefensie.nl/verkeer/nieuws/wegverbredingen-stuiten-op-verzet .

5.000 bezoekers weblog Joris Wijnhoven
Sinds half augustus houdt campagneleider verkeer Joris Wijnhoven op de website van de Volkskrant een weblog bij over verkeer en milieu. Een paar keer in de week laat hij zijn licht schijnen over actuele gebeurtenissen, activiteiten van Milieudefensie of bewonersgroepen en zijn eigen ervaringen. Het weblog werd tot dusverre ruim 5.000 keer bekeken. Inmiddels kijken er zo'n 100 mensen van dag. Regelmatig vinden
er uitgebreide discussies plaats. Voelt u zich vooral vrij mee te doen! Bekijk Joris zijn weblog op:
www.volkskrantblog.nl/blog/10358 .

Kom in actie voor zuinige auto's
Een kwart van de Europese uitstoot van broeikasgassen, is afkomstig van het verkeer. Het zou natuurlijk flink helpen, als de uitstoot per auto naar beneden gaat. De Europese Unie is bezig met normen voor de auto-industrie, maar staat onder grote druk daarmee niet al te ver te gaan. Friends of the Earth is een emailactie gestart, om leden van het Europees Parlement op te roepen scherpe grenzen te stellen aan de uitstoot van broeikasgassen van auto's. Op deze site kunt u meedoen: http://www.foe.co.uk/campaigns/transport/press_for_change/eu/index_nl.html

Website Milieudefensie uitgebreid met overzicht bewonersgroepen
Op de website van Milieudefensie is een overzichtskaart gezet met daarop meer dan 25 Nederlandse bewonersgroepen, die strijden tegen nieuw asfalt en die een eigen website hebben. Ook zijn er groepen tussen die strijden tegen de overlast van bestaand asfalt. Doel van het overzicht is vooral om groepen elkaar te laten inspireren en bezoekers van de site goed door te kunnen verwijzen. Aanvullingen zijn welkom bij roland.kager@milieudefnesie.nl De overzichtskaart is te vinden op de website:

www.milieudefensie.nl/verkeer/activiteiten/asfaltplannen/bewonersgroepen

Een vergelijkbare kaart is ook opgezet voor lokale actiegroepen voor luchtkwaliteit. Zie hiervoor:

www.milieudefensie.nl/verkeer/activiteiten/schonelucht/actiegroepen .

Week van de Vooruitgang groot succes
In meer dan driekwart van alle Nederlandse gemeenten werden eind september acttiviteiten gehouden in het kader van de Week van de Vooruitgang, die Milieudefensie jaarlijks coördineert. In steeds meer steden en dorpen worden hele programma's op poten gezet, om allerlei
vormen van duurzame mobiliteit te promoten. Aan de autovrije dag deden voor het eerst alle vier de grote steden mee. Amsterdam sloot op 23 september zelfs alle afslagen van de ring af op een zonovergoten autovrije dag. Een week eerder was de Coolsingel in Rotterdam voor
het eerst autovrij. Lees meer op: www.weekvandevooruitgang.nl

Ook na de zomer veel betrokkenheid bij aanbieden respons Schone Lucht nu!

Na de zomer waren wederom tientallen actievoerders van Milieudefensie actief om de respons aan te bieden van de enquêtes die we hielden in de vierhonderd vieze stadsstraten. Wethouders in Den Haag, Breda, Leiden en Delft kregen een zwartboek overhandigd met wensen en ideeën van burgers om de lucht schoner te maken. Milieudefensie werkt op dit moment aan een nieuwe lijst van vieze straten en aan een landelijke vergelijking van de verschillende maatregelen die gemeenten nemen.

Wilt u deze nieuwsbrief zelf periodiek ontvangen?

Ga naar: http://www.milieudefensie.nl/wws/info/autoverkeer en kies optie "Aanmelden".


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina