De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

uit: NIEUWSBRIEF CAMPAGNE VERKEER MILIEUDEFENSIE van 27 april 2007

INHOUD
- Grote steden willen autovrije dag
- Teleurstellende uitspraak Veerkaden met lichtpuntje
- Strijd tegen de tweede Coentunnel en Westrandweg
- Kort nieuws

- - - Grote steden willen autovrije dag - - -
Voor het eerst doen alle vier de grote steden mee aan de Autovrije Dag, dit jaar op 16 september. Deelname van Den Haag is helemaal bijzonder. Niet eerder sloot de gemeente straten af voor dit evenement. Rotterdam worden op die dag onder meer de Coolsingel en de Schiekade afgesloten. Amsterdam sluit op 23 september vrijwel het gehele gebied binnen de ring (A10) af voor autoverkeer. Naast de vier grote steden zullen zeker veertien andere steden (o.a. Groningen, Den Bosch, Tilburg, Arnhem en Leiden) meedoen en een deel van de stad vrijhouden van autoverkeer. In 2007 vindt voor het achtste opeenvolgende jaar de nationale autovrije dag plaats. Milieudefensie verzorgt de nationale coordinatie. Ten opzichte van voorgaande jaren is sprake van een fikse opleving. Meer op: www.milieudefensie.nl/verkeer of www.weekvandevooruitgang.nl

- - - Teleurstellende uitspraak Veerkaden met lichtpuntje - - -
De Raad van State heeft op 18 april uitspraak gedaan over de Veerkaden, de overvolle en vuile binnenstadsroute van Den Haag. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat de gemeente de problemen voldoende onderkent en in haar eigen tempo maatregelen mag nemen. Positief in de uitspraak is, dat overheden wel degelijk rekening moeten houden met luchtkwaliteit als bewoners om een verkeersmaatregel vragen. De uitspraak laat de mogelijkheid open dat de Amsterdamse bestuursrechter begin juni positief oordeelt over een andere zaak, die Milieudefensie heeft aangespannen tegen de minister van Verkeer en Waterstaat. Milieudefensie eist daarin verlaging van de maximumsnelheid naar 80 km/uur op ruim 200 kilometer stadssnelweg. De rechter zou kunnen oordelen dat schone lucht belangrijker is dan het feit dat de automobilist (soms) iets langer onderweg is. Meer info: www.milieudefensie.nl/verkeer

- - - Strijd tegen de tweede Coentunnel en Westrandweg - - -
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is in rap tempo bezig de procedures rond te krijgen voor de aanleg van de tweede Coentunnel en Westrandweg. Het definitieve besluit om de tweede Coentunnel aan te leggen, blijkt zelfs al februari 2007 te zijn genomen door de oud-ministers Peijs en Winsemius, zo werd vorige week bekend. Samen met andere natuur- en milieuorganisaties heeft Milieudefensie vorige week een uiterst kritische inspraakreactie geschreven op dit megaproject van 1,2 miljard euro. De SP in de Tweede Kamer heeft minister Eurlings opheldering gevraagd over de nieuwe verkeersprognoses, veel lager dan vorige. Voor de luchtkwaliteit komt dat de minister goed uit. Pas geleden maakte het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de A4 Midden-Delfland en A74 Venlo wezenlijke fouten in de verkeersprognoses.  Meer info: http://www.milieudefensie.nl/verkeer/activiteiten/asfaltplannen

Op zondag 3 juni organiseert de vrije wandelaarsvereniging NEMO ondersteund door Milieudefensie een rouwtocht voor oud Osdorp. De nieuwe snelweg Westrandweg van tien kilometer lang gaat hoog op een dijklichaam de mooie Osdorper polders doorklieven. Doe mee!  Voor meer info, mail nemo@pz.nl

- - - Kort nieuws - - -
De Algemene Leden Vergadering van Milieudefensie op zaterdag 2 juni heeft als actiethema de doortrekking van de A15 door de groene Liemers en de Oostelijke Betuwe in Gelderland, een ander mega asfaltproject. Er wordt o.a. een tijdscapsule ingegraven en er is een protestfietstocht. Meer informatie volgt. Meer over dit project is te vinden op: http://www.milieudefensie.nl/verkeer/activiteiten/asfaltplannen

Er is een grote respons op de enquetes die Milieudefensie-vrijwiligers bij de 200.000 omwonenden van de 400 vieze stadswegen in de bus heeft gedaan. Er komt nog steeds veel binnen en de omwonenden hebben veel suggesties hoe hun straat schoner zou kunnen worden. In juni gaat Milieudefensie samen met lokale groepen de actiekaarten aanbieden aan verscheidene gemeenten. Meer info: http://www.milieudefensie.nl/viezestadswegen

Ten zuidoosten van Amsterdam protesteren bewonersgroepen massaal tegen de A1 en A9-wegverbredingen die ophanden zijn door druk bewoond gebied. Vorige week waren de ministers Eurlings en Cramer er op bezoek. In het kader van de Spoedwet wegverbreding liggen thans allerlei plannen voor wisselstroken, bufferstroken en spitsstroken in de inspraak. Milieudefensie heeft er al op ingesproken. Zie:
http://www.milieudefensie.nl/verkeer/activiteiten/asfaltplannen (Almere - Amsterdam - Schiphol)

De groepen die in de klankbordgroep rond de A4 Midden-Delfland zitten, hebben al zeven maanden te maken met een informatiestop van overheidswege. Vorig jaar kwam een grote fout in de verkeersberekeningen aan het licht. Recente informatie is te vinden op de website van de vermaarde stichting Stop Rijksweg 19/A4: www.stoprw19-a4.nl

Volgens het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is tot op de dag van vandaag al op 29 dagen de norm voor fijnstof overschreden langs de Haagse Veerkaden, terwijl de limiet 35 per jaar is. Het ongebruikelijk warme klimaat van deze april zorgt voor deze ongezonde cijfers. Zie ook www.lml.rivm.nl/data/overschrijding/overschrijdingpm10.html

De campagne verkeer van Milieudefensie bestaat uit: Joris Wijnhoven (campagneleider); Evert Hassink (vliegverkeer); Roland Kager (luchtkwaliteit en verkeersprognoses), Martijn de Koning Gans (coordinator Week van de Vooruitgang); Mara Werkman (Week van de Vooruitgang, vanaf 1 juni), Pepijn Provoost (acties); vacature (verkeer en infrastructuur).

Voor informatie over nieuwsbrieven en mailinglijsten, en voor aanwijzingen over de gebruiksmogelijkheden: http://www.milieudefensie.nl/wws


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina