De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

NIEUWSBRIEF CAMPAGNE VERKEER MILIEUDEFENSIE

Maandag 5 maart 2007

INHOUD
- woensdag rechtszaak 80 km/uur
- protest tegen Amsterdamse snelwegplannen
- Milieu- en Natuurplanbureau: pak leaserijder aan
- 13 maart, rechtszaak Haagse Veerkaden
- 80 km/uur broodnodig
- Liefst 130 vieze straten in Rotterdam

woensdag rechtszaak 80 km/uur
Aanstaande woensdag 7 maart vindt de rechtszaak plaats over de eis van Milieudefensie om de maximumsnelheid op 214 kilometer stadssnelweg te verlagen naar 80 km/uur. Phon van den Biesen treedt op als advocaat van Milieudefensie. Fred Woudenberg, hoofd medische milieukunde van de GGD-Amsterdam, treedt op als getuige/deskundige namens de gemeente Amsterdam. Wie de rechtszaak bij wil wonen, van harte welkom! Rechtbank Amsterdam Parnassusweg 220; woensdag 7 maart 15.45 uur; kom om 15.15 uur en neem legitimatie mee.

protest tegen Amsterdamse snelwegplannen
Direct ten westen van Amsterdam dreigt de Westrandweg vijf kilometer lang de mooie Osdorper polders te doorklieven, op een acht meter hoog dijklichaam. Dit jaar valt het definitieve besluit over deze snelweg en de tweede Coentunnel. Het huidige Westrandweg-ontwerp is om eeuwig spijt van te krijgen: het monster zou te zien, horen en ruiken zijn. Het Milieucentrum Amsterdam, overigens net als Milieudefensie ook tegenstander van de weg, is een petitie-actie gestart voor verdiepte ligging van de weg. Teken ook! Surf naar: http://westrandweg.petities.nl
In het oosten van Amsterdam kwamen eind februari ruim honderd verontruste omwonenden van de A10-oost bijeen om elkaar te spreken over de dreigende verbreding van dit snelwegdeel naar 2 x 4 banen. Eerder was er een druk bezochte actievergadering in Diemen, waar de A1 misschien 12 rijstroken breed wordt. De actiegroep A1-A10-oost Beter Opgelost timmert aan de weg. Meer informatie op: www.a1-a10-oost-beteropgelost.nl

Milieu- en Natuurplanbureau: pak leaserijder aan
Vorige week kwam het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) naar buiten met een analyse van het regeerakkoord. Naar aanleiding van de beloften in het regeerakkoord vervuilende auto's duurder te maken, verwees het MNP naar een zeer succesvolle maatregel. Een Engelse leaserijder die onzuinig wil rijden, moet een veel hoger percentage van de waarde van de lease-auto bijtellen bij het belastbaar inkomen. Daar hebben ze geen zin in en zodoende zijn Engelse lease-auto's in pakweg vijf jaar tijd gemiddeld 15% zuiniger geworden. Milieudefensie vindt dat deze maatregel ook in Nederland moet worden ingevoerd. Het helpt tegen luchtvervuiling en klimaatverandering. Lease-auto's maken 20 procent van de jaarlijkse autokilometers in Nederland; binnen de nieuwverkopen van personenauto's is ongeveer 30% een lease-auto.

13 maart, rechtszaak Haagse Veerkaden

Op dinsdag 13 maart vindt de definitieve rechtszaak over de Haagse Veerkaden plaats. Milieudefensie en bewoners eisen schone lucht, onder andere via het afsluiten van op- en afritten die de Haagse Veerkaden verbinden met de A12. Al vanaf 1989 spreekt de gemeente Den Haag de wens uit het doorgaand verkeer op de Veerkaden te willen verminderen. De gemeente leek de afgelopen maanden een verkeerscirculatieplan uit te willen voeren, waarbij doorgaand verkeer op de Veerkaden niet meer mogelijk zou zijn. Dit plan staat echter op losse schroeven. Het is spannend wat de rechter nu gaat vinden. Wie de rechtszaak bij wil wonen, van harte welkom! Raad van State, Kneuterdijk 22, Den Haag; dinsdag 13 maart 13.30 uur; wees er om 13.15 uur.

80 km/uur broodnodig

Volgens het Milieu- en Natuurplanbureau zijn er bij onveranderd beleid in 2020 nog steeds overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen langs de stadssnelwegen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Bosch. Recent onderzoek door de GGD-Amsterdam wijst uit dat de 80 km-maatregel op de A10-west in Amsterdam vooral de luchtvervuiling aanpakt die het meest schadelijk is voor de gezondheid, namelijk de kleinere deeltjes fijnstof. Uit eerder onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat de lucht schoner werd op vier van de vijf stukjes snelweg, waar sinds november 2005 de limiet geldt. Er was minder geluidsoverlast en er waren minder ongevallen.

Liefst 130 vieze straten in Rotterdam
Begin februari bracht Milieudefensie de top 400 van vieze stadswegen uit. Rotterdam stond bovenaan met liefst 76 straten, gevolgd door Amsterdam (52), Utrecht (42) en Den Haag (30). De cijfers van Rotterdam en Den Haag waren over 2004. Inmiddels zijn de 2005-cijfers van Rotterdam bekend. Liefst 130 straten hadden een overschrijding van de NO2-plandrempel. Den Haag is inmiddels de laatste Nederlandse gemeente die nog geen rapport uitbracht over 2005. We schatten het aantal vieze stadswegen hier op 50. De grote vier steden maken dus veel meer uit dan 50% van de vieze stadswegen in Nederland. Meer informatie: www.milieudefensie.nl/verkeer

De campagne verkeer van Milieudefensie bestaat uit: Joris Wijnhoven (campagneleider); Evert Hassink (vliegverkeer); Roland Kager (verkeer in de stad, vanaf 2 april), Martijn de Koning Gans (coordinator Week van de Vooruitgang); Mara Werkman (vieze stadswegenproject), Pepijn Provoost (acties); Albert ten Kate (luchtkwaliteit en snelwegplannen)

Voor informatie over andere nieuwsbrieven en mailinglijsten, en voor aanwijzingen over de gebruiksmogelijkheden: http://www.milieudefensie.nl/wws


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina