De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

NIEUWSBRIEF CAMPAGNE VERKEER MILIEUDEFENSIE Vrijdag 9 februari 2007

INHOUD

- Lijst vieze stadswegen verdubbeld

- Reactie Milieudefensie op verkeer in regeerakkoord

- wettelijke norm voor CO2-uitstoot auto's in aantocht

- Rotterdam doet mee aan autovrije dag

 

Lijst vieze stadswegen verdubbeld

Langs ruim 400 stadswegen is de luchtkwaliteit te slecht om te voldoen aan de Europese gezondheidsnormen. Dat blijkt uit een inventarisatie door Milieudefensie van gemeentelijke luchtkwaliteitsrapporten. Bij een vorig onderzoek in september 2005, waren dat er nog 200. Volgens Milieudefensie moeten gemeenten een tandje bijschakelen bij het nemen van concrete maatregelen om de lucht schoner en gezonder te maken. Zie www.milieudefensie.nl/viezestadswegen

Reactie Milieudefensie op verkeer in regeerakkoord

Milieudefensie is teleurgesteld dat het nieuwe kabinet niet wil snijden in de overdaad aan asfaltplannen die minister Peijs achterlaat. Het plan is zelfs om 100 miljoen euro per jaar meer aan extra asfalt uit te geven.

Ten opzichte van het vorige kabinet zijn er ook (kleine) verbeteringen. Vliegtickets worden naar schatting 25 euro per ticket duurder, er komt jaarlijks 100 miljoen meer voor het openbaar vervoer, brandstofslurpende auto's worden iets duurder en er komt een verhoging van de dieselaccijns. Zie www.milieudefensie.nl/nieuws/regeerakkoord

Wettelijke norm voor CO2-uitstoot auto's in aantocht

Doordat de autoindustrie zich niet aan vrijwillige afspraken hield, wil de Europese Commissie een harde, wettelijke norm voor de CO2-uitstoot van auto's. Vanaf 2012 zouden alle nieuwe auto's van autofabrikanten voor de EU gemiddeld niet meer dan 130 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten.

Nieuwe auto's stoten nu gemiddeld ruim 160 gram CO2 per kilometer uit, het hele wagenpark op de Nederlandse wegen ruim 190 gram per kilometer.

Milieudefensie vindt dat het Europese Parlement de norm moet aanscherpen naar de eerder vrijwillig met de autoindustrie overeengekomen 120 gram CO2 per kilometer.

Rotterdam doet mee aan autovrije dag

De autovrije dag maakt een opleving door. Voor het eerst sinds vele jaren gaat Rotterdam ook weer meedoen. De autovrije dag vindt plaats op zondag 16 september.

De campagne verkeer van Milieudefensie bestaat uit: Joris Wijnhoven (campagneleider); Evert Hassink (vliegverkeer); Vacature (verkeer in de stad) Martijn de Koning Gans (coordinator Week van de Vooruitgang); Mara Werkman (vieze stadswegenproject), Pepijn Provoost (acties); Albert ten Kate (luchtkwaliteit en snelwegplannen)

 Voor informatie over andere nieuwsbrieven en mailinglijsten, en voor aanwijzingen over de gebruiksmogelijkheden:

http://www.milieudefensie.nl/wws


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina