De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

MilieuDefensie lijkt momenteel de enige grotere milieuclub die serieus werk maakt van het almaar groeiende wegverkeer en de milieugevolgen en andere ongerijmdheden daarvan. Hieronder de nieuwsbrief van de actieve verkeerscampagne. Wie interesse heeft, kan zich via de internet-site of per mail aanmelden om actief mee te doen. Bijvoorbeeld door op 12 september deel te nemen aan het overleg van de campagneraad (in Utrecht). (EvD)

NIEUWSBRIEF CAMPAGNE VERKEER MILIEUDEFENSIE
Maandag 28 augustus 2006


INHOUD
- Asfaltspoken tussen Almere en Schiphol
- Week van de Vooruitgang: nog dik twee weken!
- Campagneraad op 12 september, kom ook!
- Juridische mogelijkheden luchtkwaliteit
- Peijs op ramkoers A4 Midden-Delfland
- Vuile tweede Maasvlakte slecht plan


-Asfaltspoken tussen Almere en Schiphol-
Het kabinet-Balkenende III besloot afgelopen vrijdag verder te gaan met de enorme asfaltplannen tussen Almere, Amsterdam en Schiphol. Het kabinet gaat voor een van de drie volgende asfaltopties: 1) de verbinding tussen de A6-A9, 2) het stroomlijnalternatief waarbij de A9 door Amsterdam Zuidoost deels wordt overkluist, of 3) alleen de A1, A6 en A10-oost verbreden.
Het Centraal Planbureau (CPB) uitte vorige week (andermaal) ernstige kritiek op de asfaltplannen. Het achtte de opties 1) en 2) niet maatschappelijk rendabel, omdat ze duur zijn en weinig reistijdwinst opleveren. Het CPB berekende dat een spitsheffing veel meer helpt tegen de files dan het aanleggen van wegen. Het kabinet wil de spitsheffing niet eens onderzoeken, zoals ook het pleidooi van vele bewonersorganisaties en Milieudefensie voor een nulplusvariant in de wind wordt geslagen. De nulplusvariant is een mix van maatregelen zonder asfalt met een spitsheffing, fantastisch openbaar vervoer, verplicht vervoersmanagement voor bedrijven, herstel van de woon-werkbalans en lagere maximumsnelheden. Deze variant is goedkoper en leidt tot veel meer reistijdwinst dan het aanleggen van asfalt.
De rijksoverheid toont dat blijkbaar liever niet in haar vervolgonderzoeken. Zie ook
www.milieudefensie.nl/verkeer

-Week van de Vooruitgang: nog dik twee weken!-
Over dik twee weken, tussen 16 en 22 september 2006, vindt weer de Week van de Vooruitgang plaats. Die week gonst het van de activiteiten, zoals promotie van openbaar vervoer, autodelen, fietsen naar je werk en zuinig autorijden. Voor de Op Voeten en Fietsen naar School actiedag, georganiseerd door 3VO, meldden zich al 600 scholen aan! Eindhoven, Leiden, Arnhem, Tilburg, Culemborg en Tiel sluiten op de autovrije zondag van 17 september veel straten af voor het autoverkeer. Op 16 en 17 september kan iedereen in Noord-Brabant vrij reizen met stadsbus, streekbus en buurtbus. Milieudefensie co÷rdineert de Week van de Vooruitgang. Zie voor alle activiteiten
www.weekvandevooruitgang.nl

-Campagneraad op 12 september, kom ook-
Op dinsdag 12 september van 19 tot 21.30 in Utrecht vindt weer een campagneraad plaats. Op deze campagneraad worden de plannen en strategie van de campagne verkeer van Milieudefensie besproken en kunnen leden onderwerpen aandragen. De komende vergadering staan o.a. op de agenda: stand van zaken luchtkwaliteit; een verkiezingsproject rond alle asfaltplannen (snel volgt meer hierover) en verkeerslawaai. Wie eens mee wil praten over de koers van de campagne, melde zich aan. De campagneraad is het ultieme forum hiervoor. Vergaderstukken worden van tevoren opgestuurd. Aanmelden en meer info bij
albert@milieudefensie.nl

-Juridische mogelijkheden luchtkwaliteit-
De beroepszaken die Milieudefensie voert tegen de overheidsbesluiten voor verbreding van de A4 te Leiderdorp en de A12 Veenendaal-Ede komen dit najaar voor de rechter. Volgens Milieudefensie heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor de luchtkwaliteit van de verkeersaantrekkende werking van de projecten. De rechtszaken over 80 km/uur op 200 kilometer stadssnelweg en de Haagse Veerkaden vinden vermoedelijk ook dit najaar plaats. Milieudefensie ondersteunt vele bewonersgroepen bij luchtkwaliteitzaken. De nieuwe Wet luchtkwaliteit die staatssecretaris Van Geel liefst dit jaar nog ingevoerd wil zien, voorziet erin dat veel vuile projecten (zoals snelwegverbredingen en parkeergarages) ondanks een fikse verslechtering van de luchtkwaliteit toch door kunnen gaan. Meer informatie bij
albert@milieudefensie.nl

-Peijs op ramkoers met A4 Midden-Delfland-
Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat voert een ramkoers om de A4 Midden-Delfland tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen aan te leggen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de verkeerskundige waarde van de A4 Midden-Delfland gering is, de luchtvervuiling ernstig toeneemt en het prachtige Midden-Delfland lawaaiig wordt. Afgelopen vrijdag bracht de Zuid-Hollandse Milieufederatie naar buiten dat er cruciale fouten in de verkeersberekeningen zitten. Binnenkort vergadert de tweede kamer opnieuw over het project. Dit najaar gaat de Trajectnota al de inspraak in als het aan Peijs ligt.

-Vuile tweede Maasvlakte slecht plan-
Milieudefensie heeft ingesproken op de strategische milieubeoordeling (SMB) die het Rijk maakte over de tweede Maasvlakte. Het plan is om veel land te winnen op de Noordzee, voor de vestiging van minstens 1000 hectare bedrijvigheid, met name containerverwerkingsbedrijven. Kosten van het project: bijna vier miljard euro. Start aanleg: ergens tussen 2010 en 2015. De SMB bleek een zeer matig werkstuk. Er staat niets in over de vele extra vrachtauto's die vanwege het project op Neerlands snelwegen gaan rijden. Er staat niets in over klimaatverandering, terwijl de vrachtverkeer volgens voorspellingen van het Milieu- en Natuurplanbureau veel meer broeikasgassen uit gaat stoten. De analyse hoe de aanleg zou kunnen voldoen aan de regels voor luchtkwaliteit rammelt aan vele kanten. De tweede Maasvlakte is een buitengewoon vuil project en de voorgestelde maatregelen voor schone lucht zijn mager. Milieudefensie gaat zich blijvend verzetten tegen de tweede Maasvlakte, zie voor de inspraak
www.milieudefensie.nl/verkeer

De campagne verkeer van Milieudefensie bestaat uit: Joris Wijnhoven (campagneleider); Evert Hassink (vliegverkeer); Jupijn Haffmans
(zakelijk wegverkeer, vanaf 1 september); Martijn de Koning Gans (coordinator Week van de Vooruitgang); Pepijn Provoost (acties); Albert ten Kate (luchtkwaliteit en snelwegplannen)

Voor informatie over andere nieuwsbrieven en mailinglijsten, en voor aanwijzingen over de gebruiksmogelijkheden: http://www.milieudefensie.nl/wws


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina