De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Wie geïnteresseerd is in nieuws over de relatie verkeer en milieu en activiteiten die daarbij ontplooid kunnen worden, kan zich (gratis) abonneren op een digitale nieuwsbrief bij Milieudefensie. Zie onderaan onderstaande tekst (uitgave 3 mei 2006 van die nieuwsbrief) bij wie je je hiervoor kunt opgeven. Dit 3 mei-nummer is overigens héél goed gevuld met heel wat lezenswaardige nieuwtjes van het front. (EvD)

NIEUWSBRIEF CAMPAGNE VERKEER MILIEUDEFENSIE

Nummer van woensdag 3 mei 2006

Inhoud:
- Handtekeningenactie gestart tegen extra asfalt
- Teken de actiekaart!
- Uitspraak rechter over Haagse Veerkaden
- Al 33 bedrijven stappen over op schonere lease-auto's
- Op de stadssnelwegen naar 80 km/uur
- Kritiek op de Wet Luchtkwaliteit
- Actie en vergaderen in het Groene Hart
- Nederlands Sociaal Forum 19 t/m 21 mei


- - - Handtekeningenactie gestart tegen extra asfalt - - -
Ruim vijfentwintig bewonersorganisaties in de regio Amsterdam - Schiphol - Almere zijn een handtekeningenactie gestart tegen de asfaltplannen van het kabinet. Deze week worden 100.000 folders met handtekeningenkaarten verspreid. Milieudefensie en Milieucentrum Amsterdam steunen de actie. Verkeersminister Karla Peijs wil de capaciteit van het snelwegennet in en onder Amsterdam sterk vergroten. Met een verbindingsweg tussen de A6 en de A9 door en langs natuur- en recreatiegebieden. Of door bestaande wegen te verbreden. De verkeersstromen zullen enorm toenemen. Met alle luchtvervuiling en overlast van dien.

- - - Teken de actiekaart! - - -
Meedoen aan de handtekeningenactie? Surf naar www.milieudefensie.nl/verkeer en teken de actiekaart. Via de website kunt u ook een setje actiekaarten bestellen om anderen over te halen ook te tekenen. We verwachten tienduizenden handtekeningen tegen de Peijsplannen te verzamelen. Die bieden we haar half juni aan, voordat het kabinet een keuze maakt.

- - - Uitspraak rechter over Haagse Veerkaden - - -
De rechtbank Den Haag deed gisteren uitspraak in de zaak die Milieudefensie en bewonerscomité Verboden Doorgang hebben aangespannen tegen de gemeente den Haag vanwege de vieze lucht op de Haagse Veerkaden.
De uitspraak is teleurstellend. De rechtbank oordeelde dat de eis om het vrachtverkeer te weren na 11.30 uur een te gering positief effect heeft op de luchtkwaliteit. Het afsluiten van de op- en afritten van het Prins Bernardviaduct richting Veerkades werd te ingrijpend gevonden om redelijkerwijs van de gemeente te verlangen. Milieudefensie en bewoners zien ook aanknopingspunten in het vonnis en gaan dan ook in beroep bij de Raad van State. De rechtbank stelt dat de gemeente Den Haag wel degelijk alles moet doen om de overschrijdingen te beëindigen. Wellicht geeft de Raad van State daar nader handen en voeten aan.

- - - Al 33 bedrijven stappen over op schonere lease-auto's - - -
Inmiddels drieëndertig bedrijven maakten met Milieudefensie afspraken over het schoner maken van hun wagenpark. Eind 2005 waren dat er nog vier. Werknemers van onder meer NUON, ING Nederland, Ballast Nedam en Akzo Nobel kunnen voortaan kiezen uit schonere en zuinigere lease-auto's. In totaal gaat het om 17.000 zakenauto's: ruim 3 procent van het Nederlandse leasewagenpark. Onder al die nieuwe dieselauto's zit voortaan een roetfilter en de auto's zijn met energielabel A, B of C zuiniger dan gemiddeld. Kijk voor meer info op www.milieudefensie.nl/verkeer, of neem contact op met Rolf Schipper (020 5507425, rolf.schipper@milieudefensie.nl)

- - - 80 km/uur op de stadssnelweg - - -
Afgelopen maandag stuurde minister Peijs een interim evaluatie naar de Tweede Kamer over de ingevoerde 80 km-zones per 1 november 2005. De zones sorteren op de meeste plekken effect. Op de A10-west in Amsterdam daalden filezwaarte en luchtvervuiling door verkeer met 11%. Sinds de verlaging van de limiet naar 100 km/uur op de A13 tussen Delft-Noord en Overschie in november 2005, daalde de filezwaarte op de A13 met circa 22%. Het effect hiervan op de luchtkwaliteit is helaas niet berekend. Op de A12 Utrecht en A20 Rotterdam steeg de filezwaarte, maar daalde de luchtvervuiling.
Slechts op de A12 bij Voorburg, waar de instelling van de 80km-zone gepaard ging met de aanleg van spitsstroken, werden de files groter en werd een slechtere luchtkwaliteit berekend. In mei worden metingen van de luchtkwaliteit bekend. Peijs wil de snelheid stad-uit verhogen naar 100 km/uur. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft hier grote bezwaren tegen. Er is helaas nog niets bekend over de effecten op verkeersveiligheid en lawaai. Eerdere onderzoeken tonen aan dat deze flink verbeteren door 80km-zones. Milieudefensie schreef eind april een aanvullend beroepschrift voor de rechtszaak om op ruim 200 kilometer stadssnelwegen een maximumsnelheid van 80 km/uur te krijgen. De definitieve rechtszaak is vermoedelijk september 2006.

- - - Kritiek op de Wet luchtkwaliteit - - -
Milieudefensie uitte tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer fikse kritiek op de Wet luchtkwaliteit die in voorbereiding is. Met de Wet Luchtkwaliteit wil staatssecretaris Van Geel mogelijk maken vervuilende projecten alsnog door te laten gaan. Ten eerste zouden projecten kunnen doorgaan als de luchtkwaliteit erdoor niet meer dan drie procent verslechtert. Projecten die hier niet aan voldoen, komen mogelijk in een Nationaal programma. Dat programma bestaat uit maatregelen voor schone lucht en vervuilende projecten, waardoor per saldo de lucht vies blijft. Hoe dit alles precies zou moeten worden uitgewerkt en hoe staatssecretaris Van Geel zich aan de Europese regels wil houden, blijft schimmig. De Raad van State sprak in haar advies met gevoel voor understatement over een 'tamelijk ingewikkeld stelsel'.

- - - Actie en ledenvergadering in het Groene Hart - - -
Zaterdag 10 juni gaat Milieudefensie in de mooie polder Gnephoek actievoeren tegen de bebouwing van het Groene Hart. Aansluitend is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Milieudefensie. Opgeven voor de actie en ALV kan via de Servicelijn: 020 6262620 of service@milieudefensie.nl. Bij de aanmelding vermelden of u de ALV-stukken per post of digitaal wilt ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.milieudefensie.nl

- - - Nederlands Sociaal Forum 19 t/m 21 mei - - -
Van 19 t/m 21 mei 2006 vindt het tweede Nederlands Sociaal Forum (NSF) plaats in Nijmegen (www.sociaalforum.nl). Er komen duizenden bezoekers naar de workshops/debatten, het cultureel programma, het filmprogramma etc. Milieudefensie is een van de deelnemende organisaties. We zoeken vrijwilligers die een dag(deel) willen helpen met zaken als het opbouwen van stands, kaartverkoop of het aankleden van de ruimtes. Het is mogelijk een dagdeel te helpen en de rest van de dag deel te nemen aan onderdelen van het programma. Interesse? Mail dan naar: vrijwilliger@milieudefensie.nl Op zaterdag 20 mei organiseert de campagne verkeer een debat over Nederland distributieland en de plannen voor de Tweede Maasvlakte met onder meer Agnes Jongerius (FNV), Jaap Jongejan (CNV Bedrijvenbond), innovatieprofessor Alfred Kleinknecht en Frank Kohler (Milieudefensie).

De campagne verkeer van Milieudefensie bestaat uit: Joris Wijnhoven (campagneleider); Evert Hassink (vliegverkeer); Rolf Schipper (zakelijk wegverkeer); Martijn de Koning Gans (coördinator Week van de Vooruitgang); Pepijn Provoost (acties); Albert ten Kate (luchtkwaliteit en snelwegplannen)


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina