De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Belachelijke geste kabinet richting automobilist

(Milieudefensie oktober 2005) Dat ons huidige kabinet pro-auto is, blijkt maar weer uit het uitgelekte plan om de gebruikelijke inflatiecorrectie op de brandstofaccijns volgend jaar niet door te laten gaan. In plaats van toe te geven aan de druk van de immer jammerende doch groeiende autosector, zou het kabinet er goed aan doen eens naar de feiten en de toekomst te kijken.


1. Autorijden is niet duur
Onderzoeksbureau CE becijferde onlangs dat Nederlanders in 1960 langer moesten werken om een liter benzine te bekostigen dan anno 2005. De Consumentenbond toonde onlangs ook aan dat, wat koopkracht betreft, autorijden 2% goedkoper werd tussen 1980 en 2003. De openbaar vervoerreiziger was daarentegen 9% duurder uit.

2. De markt spreekt
Wie nu al klaagt over hoge brandstofprijzen, kan zijn borst nat maken. Door de toenemende vraag naar olie (Chinezen willen k autorijden, het autobezit stijgt daar jaarlijks met een miljoen of vijf) en de beperkte mogelijkheid om extra olie op te pompen, zullen de prijzen in de toekomst hoog blijven. Je kunt er maar beter aan wennen.

3. Hoezo koopkracht?
Het kabinet wil de koopkracht herstellen door de benzineprijs te drukken. Jammer genoeg besteden veel mensen die koopkracht dan weer om steeds grotere en dus brandstofslurpende auto’s te kopen. De gemiddelde prijs die Nederlanders wilden betalen voor een nieuwe personenauto steeg de laatste vier jaren met 20%. Auto’s die bijvoorbeeld 1 op 20 kunnen rijden zijn volop voorhanden, maar worden slechts mondjesmaat gekocht.

4. De vervuiler betaalt niet
Als alle belastingen en accijnzen die automobilisten samen opbrengen worden weggestreept tegen de jaarlijkse maatschappelijke kosten van dat verkeer, dan krijgt de overheid niet genoeg geld. De aanleg en het onderhoud van wegen, de kosten door verkeersongelukken, het ruimtebeslag van parkeerplaatsen en de kosten van klimaatverandering, luchtvervuiling en lawaai worden niet gedekt door de automobilist. Daar komt nog bij dat sommige zaken niet in geld zijn uit te drukken, zoals schade aan natuur en landschap.

5. Geld is keihard nodig
Bijna nergens in Europa is de luchtkwaliteit zo beroerd als in Nederland, met jaarlijks 18.000 voortijdige doden door hart- en longzieken als gevolg. Met name dieselrijders zijn daar debet aan. Diesel is vuiler dan benzine, maar wel 35 cent per liter goedkoper. Een liter diesel is zelfs 10 cent goedkoper dan in Duitsland. In plaats van het uitdelen van cadeautjes aan automobilisten in het algemeen en dieselrijders in het bijzonder, kan het kabinet haar centen beter aanwenden om de lucht te klaren. Door te investeren in een netwerk van aardgaspompen, een relatief schoon alternatief voor benzine en diesel. Door een inhaalslag te maken in het openbaar vervoer. Door ervoor te zorgen dat alle dieselvoertuigen een roetfilter krijgen.

Niemand vindt het leuk als een gewild consumptieartikel duurder wordt. We mogen er met zijn allen graag over klagen. Maar door af te zien van een doodnormale en broodnodige accijnsaanpassing op de brandstofprijzen kiest het kabinet voor een zeer gemakkelijke, maar oliedomme weg. Voor de schaarste van olie op aarde, de smerige lucht door uitlaatgassen en het benodigde geld om daar iets aan te doen worden de ogen gesloten.

Joris Wijnhoven
Campagneleider verkeer Milieudefensie


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina