De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

NIEUWS van MILIEUDEFENSIE september 2005

Inhoud

1.dinsdag 27 september: rechtszaak 80 km/uur

2. Week van de Vooruitgang

3. Luchtkwaliteit, de stand van zaken

4. Auto's kunnen veel zuiniger en schoner

1 - - - 27 september: rechtszaak 80 km/uur - - -

Na de nodige juridische verwikkelingen is eindelijk snel de rechtszaak van Milieudefensie tegen minister Peijs, om de maximumsnelheid op 200 kilometer stadssnelweg te verlagen naar 80 km/uur. De rechtszaak is op dinsdag 27 september om 11.15 uur bij de rechtbank in Amsterdam (Parnassusweg 220).

De lagere snelheid leidt op en rond de snelwegen tot schonere lucht, minder herrie, minder ongelukken en minder files.

De zitting is openbaar. Als je de rechtszaak wilt bijwonen, meld je dan even aan (in verband met de grootte van de rechtszaal): service@milieudefensie.nl of 020 6262 620. Om 10.30 uur verzamelen bewoners(groepen) vssr de rechtbank met 80 km en plaatsnaamborden. Als je met de actie wilt meedoen, meld het dan ook graag.

2 - - - Week van de Vooruitgang - - -

Over negen dagen start de Week van de Vooruitgang! Er zijn nu al ruim 400 activiteiten in 121 gemeenten gemeld. Zie http://www.weekvandevooruitgang.nl voor wat er in jouw stad gebeurt. Vrijdag 16/9 staat in het teken van Het Nieuwe Rijden, zaterdag is de OV promotiedag, zondag de Autovrije dag, maandag de Autodate dag, woensdag Op de fiets naar je werk en, tot slot, op donderdag Op voeten en fietsen naar school. Organisatie: SenterNovem, Rover, Milieudefensie, Stichting voor Gedeeld Autogebruik, campagneburo Fiets naar je Werk en 3VO.

Vrijdag 26 augustus blokkeerden zo'n 50 actievoerders van Milieudefensie, verkleed als schoonmakers, met een auto-op-zijn-neus een rijbaan van de Coolsingel. Het was een protest tegen de weigering van de gemeente mee te doen aan de autovrije dag en tegen de luchtvervuiling in Rotterdam.

3 - - - Luchtkwaliteit, de stand van zaken - - -

In augustus maakte het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) bekend dat Nederland minstens drie keer zoveel fijnstof exporteert als het van andere landen binnenkrijgt. In juni meldde het MNP dat jaarlijks door de fijnstofconcentraties in Nederland vermoedelijk jaarlijks 18000 mensen tien jaar eerder sterven. De luchtvervuiling door uitlaatgassen van het verkeer is hiermee een van de grotere gezondheidsproblemen van Nederland.

Het kabinet heeft inmiddels beloofd tot 2010 400 miljoen euro te gaan uitgeven voor een betere luchtkwaliteit, vooral om roetfilters te stimuleren. Ondertussen wil het kabinet (vracht-)verkeer flink laten groeien, tot 2020 tientallen miljarden uitgeven aan extra asfalt en de EU zover krijgen de regels voor luchtkwaliteit te versoepelen.

Verschillende plannen voor grote vuile projecten zijn weer opgestart door het kabinet. Milieudefensie gaat hiertegen zeker procederen. Nog weinig steden nemen voldoende maatregelen om het verkeer schoner te krijgen. In oktober dient waarschijnlijk de rechtszaak van Milieudefensie tegen de gemeente Den Haag in verband met de Veerkaden. Daarnaast ondersteunen we veel bewonersgroepen die met de Europese regels voor schone lucht in de hand vuile projecten willen tegenhouden.

4 - - - Auto's kunnen veel zuiniger en schoner - - -

Milieudefensie heeft afgelopen week in een brief samen met Stichting Natuur en Milieu het kabinet opgeroepen zich actiever op te stellen binnen de EU en te eisen dat autofabrikanten nu eens eindelijk werk gaan maken van zuiniger auto's. Auto's in Nederland zijn al met al de afgelopen vijftien jaar nauwelijks zuiniger geworden, terwijl dit technisch en financieel gemakkelijk kan. De brief staat op www.milieudefensie.nl/verkeer.

De Europese Unie nodigt verder een ieder uit te reageren op haar eerste voorstel voor het aanscherpen van de eisen aan nieuwe auto's (Euro-5 norm per 2009) voor wat luchtvervuiling betreft. Het eerste voorstel is nogal slap. Voor stikstofoxiden is maar een kleine reductie voorzien en voor fijnstof kan het ook veel scherper. Tot en met vrijdag (9 september) kan iedereen een reactie geven op de voorstellen. Hoe meer mensen reageren, hoe meer de EU voelt dat het anders en scherper moet. Alle informatie staat op: http://europa.eu.int/comm/enterprise/automotive/pagesbackground/


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina