De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Na het referendum over de EU-grondwet vonden de Nederlandse politici het leuk om stoer te doen tegen Brussel. De EU wil bouwprojecten verbieden die de luchtverontreiniging verder verhogen waar nu al de normen worden overschreden. Die normoverschrijding kost nu al minstens 5000 doden per jaar. Staatssecretaris Van Geel wil nu compensatie nabij bouwprojecten aanbieden om de bouwstops van tafel te krijgen. De meerderheid van de Tweede Kamer ziet dat echter niet zitten: gewoon meer blijven bouwen ongeacht de normoverschrijdingen en niet zeuren over compensatie. Het is aan de kiezer om hier heel binnenkort een oordeel over te geven. (EvD)

Einde van bouwstop in zicht

(Trouw 28-01-2006) Vrijwel alle bouwplannen die zijn stopgezet omdat ze de lucht vervuilen, kunnen na de zomer doorgaan. Dat zegt staatssecretaris Van Geel vandaag in deze krant.

Tot nu toe dreigde de helft van de stilgelegde bouwplannen niet meer opgestart te kunnen worden. De hoeveelheid schadelijke stof die in de lucht mag zitten, is sinds 2005 in Europees verband flink omlaag gegaan.

Binnen enkele weken praat de Tweede Kamer over de Wet luchtkwaliteit. Als deze wordt aangenomen, betekent dat volgens de staatssecretaris het einde van de bouwstop. „Ik denk dat meer dan 90 procent van de bouwprojecten dan door kan gaan. Dan zit bouwend Nederland in ieder geval niet meer op slot.”

De wet zorgt ervoor dat projecten die de lucht vervuilen, de ijskast uit kunnen, als er op een andere plek maatregelen worden genomen die de lucht juist schoner maken. „Het netto-effect op de luchtvervuiling moet omlaag gaan. Hoe gemeenten dat doen, mogen ze zelf bepalen: met roetfilters, doorstroomplannen of groene zone’s.”

De meeste fracties in de Kamer willen liever dat het verband tussen de luchtkwaliteit en de toestemming om te bouwen helemaal verdwijnt. In november bleek dat zij – op het CDA na – niets zien in de nieuwe wet.

De wet ligt nu nog bij de Raad van State. Uit een eerder uitgelekt advies bleek dat er juridisch nog wel wat haken en ogen aan zaten. Volgens Van Geel is het een goede wet geworden, die zorgt dat bouwend Nederland weer aan de slag kan en gemeenten ertoe aanzet om de lucht schoner te maken.

Uit het interview blijkt ook dat de staatssecretaris veel projecten die het kabinet in zijn beginperiode toezegde, niet kon uitvoeren omdat er geen geld voor was gereserveerd. „Dat de geldstroom zou kunnen opdrogen zat bij niemand tussen de oren. Maar ik kwam in 2002 in een kabinet dat plotseling fors moest bezuinigen, ook op milieugebied”, zegt Van Geel.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina