De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Veel gemeenten met te veel vervuiling door het autoverkeer, stoppen hun kop in het zand en/of geven de buren de schuld. Het Ministerie an VROM eist gemeentelijke plannen van aanpak om de lucht schoner te maken en nieuwbouw daardoor weer vlot te trekken na botsingen met Europese regels voor schonere lucht, maar de gemeenten lappen die vraag aan hun laars of nemen nauwelijks concrete maatregelen op in die plannen. (EvD)

'Gemeenten laks bij stikstofaanpak'

(Teletekst 22 februari 2006) Gemeenten doen veel te weinig om de uitstoot van stikstofdioxide aan te pakken. Dat zegt de Stichting Natuur en Milieu na eigen onderzoek.

In 61 gemeenten is de uitstoot, vooral door het verkeer, zo ernstig dat ze een plan van aanpak moesten presenteren.  Maar 23 van die gemeenten hebben dat nog steeds niet gedaan. Bovendien hebben gemeenten die wel een plan op tafel hebben gelegd, lang niet altijd concrete maatregelen aangekondigd.

En van de ernstig vervuilde gemeenten is Landsmeer. Wethouder Wals zegt dat  veel stikstof uit Amsterdam komt en daarom wil hij een regionale aanpak.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina