De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Van Geel en PvdA botsen over beleid luchtkwaliteit

(Trouw 30 juni 2005) Staatssecretaris Van Geel heeft moeite de Kamer te overtuigen dat hij op de goede weg is als het gaat om verbetering van de luchtkwaliteit. De PvdA wil hem geen ruimte geven voor tijdelijke maatregelen.

Het CDA verweet de PvdA gisteren een maatschappelijke onverantwoorde opstelling. Volgens de christen-democraten is het duidelijk dat het kabinet alles in het werk stelt om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Er is inmiddels 800 miljoen euro beschikbaar en er worden maatregelen genomen, zoals een maximumsnelheid van 80 kilometer op bepaalde plaatsen en het verplicht stellen van een roetfilter op nieuwe dieselauto’s.

Staatssecretaris Van Geel van milieu moet dat beleid echter baseren op nieuwe wetgeving. In de tussentijd wil hij met tijdelijke maatregelen voorkomen dat Nederland op slot gaat, omdat niet kan worden voldaan aan de EU-normen voor luchtkwaliteit.

Een van die maatregelen is dat bijvoorbeeld een weg mag worden aangelegd als daarvoor een andere weg (bijvoorbeeld door een dorp) minder gebruikt wordt. De Raad van State is kritisch over die maatregel. Ook de oppositie voelt er niet veel voor. Meestal is iets nieuws alleen maar een uitbreiding, aldus GroenLinks-woordvoerder Duyvendak. VVD-woordvoerder De Krom sprak echter van ’juridisch fundamentalisme’ van de Raad van State.

Van Geel verklaarde de kritiek van de raad wel te begrijpen. Hij wil daaraan tegemoetkomen door bijvoorbeeld het gebied te beperken waarin een nieuw project tegen iets ouds kan worden weggestreept. Aan de andere kant gaf hij de VVD gelijk dat de regeling niet moet worden dichtgetimmerd. Lokale overheden moeten de ruimte hebben, aldus Van Geel.

De staatssecretaris liet gisteren in het debat doorschemeren dat het kabinet overweegt de vrijstelling van wegenbelasting voor auto’s ouder dan 25 jaar op te heffen. Deze auto’s met een oude motortechniek zijn relatief sterke vervuilers. GroenLinks vroeg gisteren nadrukkelijk om het schrappen van de belastingontheffing.

Europese regels voor Nederlands gebruik vertaald

Tal van grote bouwprojecten sneuvelen bij de Raad van State vanwege Europese regels voor de luchtkwaliteit. Daarom heeft Van Geel van die regels een nieuwe, soepelere vertaling gemaakt. Grote, vervuilende bouwprojecten of nieuwe wegen mogen er toch komen als de luchtkwaliteit er in een groter gebied niet op achteruitgaat. Neem een drukke weg door de bebouwde kom. Door die te verleggen om het dorp, gaat de luchtkwaliteit er buiten de bebouwde kom op achteruit –nu reden voor de Raad van State om op de rem te trappen. Maar in de dorpskern wordt de lucht frisser, en dat wil Van Geel zwaar laten meewegen. De Raad van State vindt deze regeling te vaag, blijkt uit een nieuw advies. Van Geel laat in het midden hoe groot de gebieden mogen zijn waarbinnen veranderingen in de luchtkwaliteit tegen elkaar mogen worden weggestreept.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina