Verontruste ANWB leden

Links milieuvriendelijkere en goedkopere mobiliteit

inmiddels vervallen verwijzingen graag aan ons melden! ook nieuwe aanmeldingen van relevante links zijn welkom...

Omgeving op het spel? www.milieuhulp.nl! - gezamenlijke helpdesk van milieufederaties, St. Natuur en Milieu en Milieudefensie (meer informatie)

Voor de milieubewuster (auto)mobilist

        Voor de professionele vervoersmanager en voor de regio

BRONNEN: Google, Verkeerskunde

EN NOG VEEL MEER:

algemeen over milieuvriendelijker reizen en autorijden

REISbeWIJS, voorlichting over duurzaamheidsaspecten van (verre) vakanties (VERNIEUWD!) (14-6-00)
BELEIDSAGENDA MILIEU, TOERISME EN RECREATIE (5-8-99)
Milieucentrum Amsterdam
Nederlands bedrijf produceert elektrische auto┤s (16-10-99)
Ook productie elektrische auto┤s door De 12 Ambachten
National Electric Auto Association (NEAA); Ver. Staten

openbaar vervoer

De homepage van NS, met spoorboekje nationaal en internationaal (WEER GRATIS!)
Actuele feiten over openbaar vervoer
Veel SERIEUZE aandacht voor OV, Carpoolen etc. in
ANWB-tijdschrift Verkeerskunde
Lightrail,  HET openbaar vervoer voor de randstad ?
ROVER; Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer
OV-nieuwsbrief; opgeheven bushalten, werkzaamheden spoor etc.

Loketten natuur en milieu

Antenna Onderwerpsindexen: milieu
Centrum Milieukunde Leiden: milieulinks
Digitale stad Den Haag: Duurzaam Nederland; Links
MilieuOnline (Rudy Dokter)
EcoMarkt / Natuur / Landschapsbeheer Nederland
De Kleine Aarde; zie onder "Milieu over de Grens" en "Partners"

Belangrijke organisaties natuur en milieu

Stichting Natuur en Milieu
Wereld Natuur Fonds = World Wide Fund for Nature Nederland
Stichting Duinbehoud
Milieudefensie
De Kleine Aarde
De 12 Ambachten (site in aanbouw)
Greenpeace
ENFB; de "Enige Echte" Nederlandse Fietsersbond

Nieuw (april 2001)

Stichting Stedelijke Initiatieven; Baluw, poort naar aangenaam autogebruik, kalmer verkeer en leefbare openbare ruimte

ANWB

ANWB City: home-page

Praktische en wetenschappelijke tips voor milieubewust vervoer

deelauto en carpoolen

Gedeeld Autogebruik (carpooling en Call-a-Car etc.)
Veel SERIEUZE aandacht voor OV, Carpoolen etc. in
ANWB-tijdschrift Verkeerskunde
Contact maken voor carpoolen in Nederland

Overheden van belang voor milieu en mobiliteit

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Debat Toekomst Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI)
Forum Ministerie Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Kennisinstituten natuur en milieu

RIVM: Onderzoek voor mens en milieu
Universitair milieuonderzoek (Rudy Dokter)
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
Research into Biological Diversity

Progressieve providers met aandacht voor natuur en milieu

Antenna Foundation,onze gastheer-provider
Digitale stad Den Haag (dDH): Duurzaam huis / Sustainable home
Center for a New American Dream
Association for Progressive Communications (APC), internationale federatie

Kennis over natuur en milieu

101 ways to improve on your gas-milage; tips over zuinig autorijden
MilieuMagazine (Kluwer)
European Environmental Law Homepage
Energie- en milieucentrum Vlaamse overheid (adres gewijzigd 9-4-99)
Grasduinen in milieukunde-archief Rudy Dokter
State of the World 1998 (World Watch Institute)

Strijd om Betuwelijn

tegenstanders op internet
voorlichting overheid over Betuwelijn

ANWB; diversen

Slopend conflict bedrijf Sanders met ANWB over keurmerk


Verontruste ANWB-leden 2001

Postbus 1357, 6501 BJ Nijmegen / Giro nr 3939025

Redactie: AriŰnsware 22; 8014 TE Zwolle

Commentaar en kopij per E-mail aan: erik.vandijk@consunet.nl


Terug naar eerste pagina