De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Zuinig rijgedrag als spelletje

(Trouw 25 maart 2005) Automobilisten in een lease-bak jagen hun baas op kosten en belasten het milieu. Dat kan beter, denkt Greenlease.

Leaserijders hebben de reputatie grote benzineverbruikers te zijn doordat ze de kosten van hun rijgedrag niet in hun portemonnee voelen, racen ze er lustig op los. Reden voor leasebedrijf Terberg Leasing om een nieuwe verkoopformule te lanceren: Greenlease. Voor elke liter benzine die de automobilist tankt, wordt een paar cent extra in rekening gebracht waar de aanplant van bomen mee wordt bekostigd. Op die manier wil het leasebedrijf de CO2-uitstoot compenseren. Ondanks de extra benzinekosten per liter is een greenleaseauto niet duurder. ,,Er wordt namelijk aanzienlijk op het brandstofgebruik bezuinigd", vertelt directeur Jan van Delft.

De auto's zijn voorzien van een zuinige hybride motor (een combinatie van elektro- en verbrandingsmotor), waardoor ze tot 30 procent minder brandstof gebruiken. En aan boord is een meter die continu het brandstofverbruik weergeeft. ,,Hierdoor wordt rijden een spelletje", aldus Van Delft. ,,Het sportelement, je collega's aftroeven met zuinig rijgedrag, werkt motiverend. Elke leaserijder krijgt daamaast een cursus 'Het Nieuwe Rijden', dat een zuinige rijstijl moet bevorderen. Telkens wanneer er getankt wordt, berekent de auto hoeveel kilometer de gebruiker gemiddeld op een liter rijdt. De baas krijgt deze gegevens te zien en kan werknemers aanspreken als zij onder de maat presteren."

Greenlease heeft nu al twee klanten: bouwonderneming Strukton en de Dierenbescherming. Binnen enkele jaren hoopt het bedrijf, dat in totaal 21.000 auto's heeft, dat de helft van haar klanten milieuvriendelijk rijdt. ,,Het is ontzettend hoog gegrepen, maar het is wel ons streven", zegt Van Delft.

Ook Athlon Car Lease, met 70.000 auto's het op twee na grootste leasebedrijf in Nederland, bevordert zuinig rijgedrag. ,,Dat doen we al zes jaar", zegt algemeen directeur Hans Blink. "Klanten die meer dan 10 procent zuiniger rijden dan gemiddeld, krijgen punten waarmee ze de volgende auto voor een gereduceerd tarief kunnen leasen. Want als mensen zuiniger rijden, veroorzaken ze ook minder schade aan de auto."

Dat 'gedoe' met bomen aanplanten zal volgens Blink niet aanslaan, omdat er nauwelijks vraag is bij zijn klanten naar milieuvriendelijk autogebruik. ,,Zuinig rijden is vanwege de korting erg populair. De auto's die geleast worden zijn vooral luxemodellen; ze dienen als statussymbool. Milieuvriendelijke auto's voldoen niet, omdat ze er meestal niet mooi uitzien. Een uitzondering is de Toyota Prius met hybride motor. Qua aanschaf is die nu goedkoop, omdat hij gesubsidieerd wordt door de overheid, maar het is nog onduidelijk hoe lang die auto meegaat. Als we er nu twee van hebben is dat veel. Als ik heel milieubewust was geweest, was ik wel in een andere branche gaan werken", geeft Blink toe.

MINDER LEASE-AUTO’S OP DE WEG

De markt voor lease-auto's is afgelopen jaar lichtgekrompen. Rond 2003 waren er ongeveer 777.000 leasevoertuigen in Nederland, 5000, ofwel 0,6 procent minder dan het jaar daarvoor. Dat meldde de Vereniging van Nederlandse Auto-leasemaatschappijen (VNA) deze week. De teruggang in 2004 is minder sterk dan de afgelopen jaren. In 2003 kromp het lease-park bijvoorbeeld nog 1,3 procent. De afge-vlakte daUng is volgens de VNA toe te schrijven aan de opleving van de economie. Het aantal leasecontracten van personenauto's daalde van 517 000 tot 509 000. Wel werden meer bestelauto's geleast (2,6 procent).


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina