De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Verkeerslawaai veroorzaakt 50.000 doden in Europa

(NU-NL 28 februari 2008) Bijna de helft van alle Europeanen wordt regelmatig blootgesteld aan verkeerslawaai dat schade aan de gezondheid kan toebrengen. Herrie door vervoer over spoor en weg zou jaarlijks 50.000 fatale hartaanvallen en bij 200.000 mensen hartproblemen veroorzaken.

Onderzoek

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek dat onderzoeksbureau CE Delft verrichtte voor de transportcommissie van de Europese Commissie.

Volgens de rapportage heeft verkeerslawaai ook effect op kinderen. Als ze regelmatig in de herrie zitten, kunnen kinderen zich moeilijker concentreren, hebben ze moeite om ingewikkelde kwesties te onthouden en doen ze het slechter op school.

Vermindering

Verkeerslawaai kan volgens de Europese Commissie overigens betrekkelijk simpel met 5 decibel worden verminderd als gebruik zou worden gemaakt van de nieuwste technische mogelijkheden bij de aanleg van wegen en de productie van auto's en banden.

De commissie wil onder meer dat er in Europa wetgeving komt die de grens van geluid door autobanden beperkt tot 71 decibel in 2012, om daarna in 2016 weer wat minder geluid toe te staan.

Stichting Geluidhinder

De Stichting Geluidhinder waarschuwde onlangs al dat lawaai de komende jaren voor meer schade aan de gezondheid gaat zorgen dan fijn stof.

Eerder becijferde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het aantal doden door geluidshinder jaarlijks tussen de driehonderd en duizend ligt.

Hogere bloeddruk

Lawaai leidt onder meer tot een hogere bloeddruk, wat de kans op hartfalen vergroot. 110.000 tot 270.000 mensen hebben last van een verhoogde bloeddruk door geluidsoverlast.

Anderhalf miljoen tot 2,2 miljoen mensen ondervinden ernstige hinder van geluid, van wie tussen de 200.000 en 450.000 er erg slecht door slapen. De grootste boosdoener is het wegverkeer.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina