De Kritische Mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

                                                                                       Landelijk Platform Verontruste ANWB-leden

                                                                                                                                   Pijkestraat 13

                                                                                                                                   6511 BN  Nijmegen

                                                                                                                                   Tel:                   024-3603127

                                                                                                                                   E-mail:            janvanwell@antenna.nl

                                                                                                                                   Internet:      www.dekritischemobilist.nl

÷    afscheid Verontruste ANWB-leden

Nijmegen, 31 oktober 2003

 Beste mede-verontrusten,

Ruim een jaar geleden heeft u van ons een brief gekregen waarin we de situatie rond de Verontrusten hebben toegelicht. In het kort: er is weinig animo om verder te gaan met de activiteiten die we meer dan tien jaar geleden zijn gestart. We vroegen tevens of u bereid was tot verdere activiteiten. De respons op deze vraag was matig. De conclusie is dan ook dat het geen zin heeft om op de oude voet verder te gaan met de Verontrusten. Nu zal het voor u allen duidelijk zijn dat de Verontrusten de laatste jaren sowieso al een slapend bestaan hebben geleid. Het enige dat goed gefunctioneerd heeft is onze website. Die blijft het nieuws rond mobiliteit en de rol van de anwb daarin volgen. De website wordt nog steeds veelvuldig bezocht. We willen de website dan ook op de een of andere manier in stand zien te houden.

De Verontrusten worden ondersteund door een stichting. Deze stichting (Stichting Ondersteuning Verontruste anwb-leden) willen we eveneens in stand houden. Daarmee willen we de mogelijkheid open houden voor anderen de draad op te pakken. Mocht dat binnen een aantal jaren niet gebeuren, en mochten er geen middelen meer zijn voor de instandhouding van de stichting en website dan zullen we ook de stichting opheffen. Maar voorlopig blijft die bestaan.

De website krijgt een andere naam: www.dekritischemobilist.nl. We willen via deze naamswijziging duidelijk maken dat de site niet meer aan de Verontrusten verbonden is. Er is geen koppeling meer met de anwb, hoewel nieuwtjes over de anwb natuurlijk wel op de site te vinden zullen blijven. De redactie van de website blijft in handen van Erik van Dijk. Voor opmerkingen, nieuwtjes, goede tips of commentaren kunt u bij hem terecht (e-mailadres: erik.vandijk@consunet.nl). Jan van Well zal het archief van de Verontrusten blijven beheren. Mocht u in het archiefmateriaal van de Verontrusten geÔnteresseerd zijn, dan kunt u bij hem terecht (e-mailadres: janvanwell@antenna.nl). Het archief zal te zijner tijd worden overgedragen aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.

Er zijn nog vele mogelijkheden om uw ongerustheid over mobiliteit en milieu, al dan niet in relatie tot de anwb kenbaar te maken. Eťn van de organisaties die hier eveneens al jaren voor in touw is, is Vereniging Milieudefensie. De Vereniging voert nu campagne om het openbaar vervoer onder de aandacht te krijgen. U kunt hen steunen door de achterzijde van deze brief in te vullen. Het leek ons goed om de opheffing van de Verontrusten te koppelen aan deze actie.

In overleg met de Vereniging Milieudefensie heeft deze zich bereid verklaard de mailing van deze laatste brief te verzorgen. Dit omdat ons de financiŽle middelen ontbreken om dat geheel te doen. We hebben met Vereniging Milieudefensie afgesproken dat uw adresgegevens in ons bezit blijven, en u niet vanzelfsprekend op de mailinglijst van Milieudefensie terecht komt.

We danken u voor de vele jaren steun die we op verschillende manieren van u hebben ontvangen. Daardoor zijn we in staat geweest om de anwb kritisch te volgen en de vereniging te bewegen zich meer aan het milieu gelegen te laten liggen. Wij vertrouwen erop dat anderen te zijner tijd verder zullen gaan waar wij gestopt zijn.

Met vriendelijke groet,

Landelijk Platform Verontruste ANWB-leden,

Marc van Lieshout

Erik van Dijk

Jan van Well


De kritische mobilist 2003

Commentaar en kopij toesturen


Terug naar eerste pagina