Verontruste ANWB leden


De aanleiding

In 1990 organiseerde de ANWB een prijsvraag met als titel "Red de Veluwe. Win een auto". Een aantal leden vonden dat een onacceptable tegenstelling, en organiseerde zich in de "Verontruste ANWB leden". Hoewel het aantal leden dat bij de verontrusten is aangesloten, slechts een fractie is van het totaal, is onze invloed groot. Wij weten dat onze uitgave de Milieukampioen een vast agendapunt is bij de Raad van Advies.

Wij vinden dat de ANWB zich veel meer moet in zetten om de milieuschade te beperken die het toerisme en het verkeer veroorzaken. In de statuten van de bond staat immers dat ze zich moet inzetten voor de belangen van recreatie, tourisme, verkeer en vervoer, met behoud en verbetering van de milieukwaliteit (Art. 3).

De ANWB is geen automobilisten-vereniging, niet volgens ons en niet volgens de directie. Wat wij vinden dat de ANWB wel moet doen: zie volgende bladzijde.


terug naar de voorpagina

Terug naar eerste pagina

recreatie in Nederland