De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Weer een partij die mogelijk een -dit keer juridische- stok steekt in het wiel van de kilometerheffing (zie ondermeer www.dekritischemobilist.nl\kh010507.htm op deze site). In elk geval is dit soort geluiden erg vervelend na een nationaal strijdtoneel dat inmiddels meer dan 10 jaar duurt (EvD).

'Plan kilometerheffing in strijd met EU-regels'

(www.elsevier.nl 21 juli 2008) De gevolgen van de kilometerheffing botsen mogelijk met de regelgeving van de Europese Unie. Door de invoering van het kilometerbeprijzing kan de markt te veel worden uitgeschakeld en dat is in strijd met de Europese regels voor elektronische tolheffing.

Kilometerheffing kan probleem opleveren op Europees niveau, zegt Roel Scholten, directeur van het tolheffingsbedrijf Movenience, in het FinanciŽele Dagblad. Duitsland kampt al met dit probleem met tolheffing voor vrachtverkeer. 

Lars Poppes, woordvoerder van minister Camiel Eurlings (CDA, Verkeer), zegt tegen Elsevier.nl dat de minister wel degelijk heeft gekeken naar de Europese regels en dat zijn plannen gewoon doorgang kunnen vinden.

Marktwerking
Eurlings kan niet garanderen dat er een marktwerking ontstaat na de invoering en ontwikkelt daarom twee systemen van kilometerheffing. 

Een systeem voor de particuliere markt en een dat in zijn geheel in handen is van de overheid. Het laatste is een noodgreep voor Eurlings wanneer de markt niet inspringt op de heffing. Het publieke systeem is volgens Scholten in strijd met de Europese regels, omdat het dan een staatsbedrijf wordt.

Poppes benadrukt dat het publieke systeem wel ruimte laat voor concurrentie op de Europese markt: 'De overheid maakt die kastjes niet zelf, daar moet de markt bij betrokken worden'.

Keuze
Om geen vertraging op te lopen moet Eurlings in het najaar definitief een keuze maken.

Vlak voor het zomerreces heeft de Kamer Eurlings toestemming gegeven te gaan experimenteren met kilometerheffing. Kort daarvoor hield de Kamer dat nog tegen, vanwege een conflict over een nieuwe provinciale belasting.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina