De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Onderstaand een redactioneel commentaar in Dagblad Trouw dat een pluim verdient. Onvrede over de vele vertragingen bij de invoering van de kilometerheffing EN kritische kantttekeningen bij de besteding van de inkomsten van de heffing: meer autobeton NEEN, maar openbaar vervoer PRIMA. Als ex-Verontrust ANWB-lid die dit al in 1999 bepleitte, tegen toen de campagne van Paul Nouwen (.....) in, blij met de zoveelste verstandige adviezen van de "misschien wel beste krant van Nederland". (EvD)

Eurlings moet bewijzen dat kilometerheffing echt onomkeerbaar is

(Trouw 7 december 2007) Het is nog even geduld hebben, maar toch: in 2016 zullen alle Nederlandse auto’s zijn uitgerust met een kastje dat hun bewegingen tot op de meter volgt, met gebruikmaking van de modernste satelliettechniek. Weggebruikers gaan dan, in plaats van een vast bedrag aan wegenbelasting, betalen per afgelegde kilometer. Daarbij geldt in de spits een hoger tarief. Een elegant systeem dat mensen stimuleert de auto wat vaker te laten staan, of anders tenminste de drukste uren te mijden.

Wel is het spijtig dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Een handvol kabinetten heeft zich de afgelopen decennia al over de diverse mogelijkheden voor wegbeprijzing gebogen – het spitsvignet, tolheffing, rekeningrijden – zonder de knoop te durven doorhakken. Zodoende is er veel kostbare tijd verspild, terwijl het op de weg almaar drukker is geworden.

Minister Eurlings (verkeer) heeft weliswaar een besluit genomen, maar heeft nu nog een kleine tien jaar nodig voor invoering. Dan zijn we weer een paar kabinetten verder. Het is aan Eurlings nog deze regeerperiode flink vaart te maken met de door hem aangekondigde proeven, zodat de weg naar de kilometerheffing echt een onomkeerbare wordt.

Ook op het privacyaspect is de minister nog veel te vaag. In het gekozen systeem wordt precies bijgehouden welke auto zich waar bevindt, op elk willekeurig tijdstip. Vraag is hoe die informatie wordt opgeslagen – precieze locatie en tijdstip, of wellicht alleen kleurcodes? –, wie er toegang toe heeft, en wat ermee mag gebeuren. Een wezenlijke kwestie, die Eurlings nu afdoet met sussende woorden: de privacy ’zal worden verankerd’ met ’uitvoeringsregels’.

Enig gezond wantrouwen kan dus geen kwaad. Maar Eurlings verdient ook krediet met de stappen die hij heeft aangekondigd. Het gesternte waaronder hij opereert is bovendien gunstig. Een kind kan zien dat het verkeer vroeg of laat compleet vastloopt, en dat ingrijpen echt nodig is. De kilometerheffing is vast geen wondermiddel, maar kan een belangrijke bijdrage leveren.

Wel moet Eurlings helderheid verschaffen over waar de opbrengst van de kilometerheffing naartoe gaat. Naar nieuwe infrastructuur, zegt de minister – maar daarbij doelt hij hopelijk niet op extra asfalt. Dat leidt alleen maar tot nog meer autogebruik, nog meer CO2-uitstoot en een slechtere luchtkwaliteit – wat zich slecht verhoudt tot de milieudoelen die het kabinet claimt te hebben. Als Eurlings daarentegen investeringen in het openbaar vervoer bedoelt: prima.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina