De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Kilometerheffing overal

(Het Parool 17 februari 2006) De kilometerheffing die in 2012 wordt ingevoerd, gaat gelden op álle doorgaande wegen in Nederland. Als alleen op snelwegen een kilometerprijs zou worden gevraagd, zullen automobilisten massaal uitwijken naar provinciale wegen, waardoor het fileleed zich zal verplaatsen.

Dat is de stellige overtuiging van minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat. ''Ik ken de Nederlanders,'' zegt zij. ''Als het rijden buiten de snelwegen gratis is, gaan we die wegen massaal mijden. Daarom moet straks voor elke gereden kilometer worden betaald.''

Een heffing op alle wegen is ook nodig om wegvallende belastinggelden te compenseren, zegt minister Peijs. Tegelijk met de invoering van de kilometerheffing worden de Motorrijtuigenbelasting en BPM (belasting op nieuwe auto's) afgeschaft. De landelijke heffing zal verschillen naar tijd en plaats.

Peijs wil al ver voor 2012 beginnen met een 'knelpuntenheffing', kondigt ze aan. Hierbij worden verkeersknelpunten versneld opgelost, door nieuwe wegen aan te leggen. De automobilisten die eroverheen rijden, betalen de weg af door middel van de knelpuntenheffing.

Volgens Peijs willen Gelderland en Noord-Limburg graag zo'n heffing invoeren, voor het doortrekken van de A15 naar de A12 en voor de A2 tussen Maasbracht en Geleen. Den Haag wil de aanleg van het nog ontbrekende stuk A4 tussen Rijswijk en Schiedam met een knelpuntenheffing financieren. Als deze wegen niet voor 2012 zijn afbetaald, moeten automobilisten er dubbel betalen: voor de knelpuntenheffing én voor de landelijke kilometerheffing.

Bedrijven worden niet de dupe van het nieuwe systeem, vindt Peijs. ''Werknemers zijn sneller op kantoor. En ook het wegvervoer zal soepeler verlopen.'' Wel zullen meer forensen de (dure) spitsuren willen mijden.

In november wordt bekendgemaakt waar de knelpuntenheffing zal gelden en hoe hoog die wordt. Peijs: ''Het volgende kabinet hoeft de zaak straks alleen nog maar af te tikken.''

Als Peijs' plannen doorgaan, wordt Nederland het eerste land ter wereld met een kilometerheffing op alle doorgaande wegen.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina