De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Zweden betalen tol, met frisse tegenzin

(Trouw 4 jan. 2006) Na Singapore, Londen en Oslo moeten automobilisten in Stockholm nu ook tol betalen om het stadscentrum in te rijden.

Vooralsnog gaat het om een proef, die tot juli zal duren. Het is maar de vraag of de tolheffing ook daadwerkelijk wordt ingevoerd, want in september, mogen de inwoners, die in ruime meerderheid tegen de heffing zijn, in een referendum stemmen over invoering van het tolsysteem.

De tol in Stockholm geldt tussen 6 uur 30 en half zeven ’s avonds en afhankelijk van het tijdstip betaalt de automobilist 10 of 20 kronen (1 of 2 euro) als hij het centrum in rijdt. Weekenden, avonden en feestdagen zijn gratis. Toeristen zijn vrijgesteld. Autobezitters kunnen gratis een zendertje achter de voorruit installeren waarmee hun voertuig automatisch wordt geregistreerd en het verschuldigde bedrag direct van hun bankrekening afgeschreven. Maar de auto’s worden ook gefotografeerd. Mensen zonder zender kunnen bij een bank, op internet of bij een krantenkiosk hun kenteken opgeven en dan de rekening betalen. Kosten van dit systeem: 400 miljoen euro.

De stad streeft ernaar het verkeer met 15 procent te verminderen. Volgens burgemeester Annika Billstrom kosten de verkeersopstoppingen de maatschappij tussen 650 en 850 miljoen euro.

Zweden staan bekend om hun zorg voor het milieu, maar volgens recente opiniepeilingen is bijna twee derde van de inwoners van Stockholm tegen de heffing. Critici vinden de heffing te hoog is, evenals de invoeringskosten.

In de Schotse hoofdstad Edinburgh stemden de bewoners vorig jaar invoering van een spitsheffing met ruim 60 procent weg. Dus het stadsbestuur van de Zweedse hoofdstad zal nog flink campagne moeten voeren om de tolheffing definitief te kunnen maken.

Nederland zet in op kilometerheffing

Tolheffing is een goed en effectief middel om het stadsverkeer terug te dringen. In de Londense City nam het verkeer met 30 procent af na de invoering van de omstreden spitsheffing in 2003. Maar in Nederland zijn tolpoortjes een gepasseerd station. „Hier is de politieke consensus dat er een kilometerheffing moet komen”, zegt Erik Verhoef, hoogleraar Ruimtelijke Economie aan de Vrije Universiteit. „In ons land zijn het vooral de snelwegen naar de grote steden die vast zitten. Dan zou je het hele land vol moeten bouwen met poortjes.” Bij een kilometerheffing betaalt de automobilist voor elke gereden kilometer, terwijl de wegenbelasting en de toeslag bij de aanschaf van een nieuwe auto (BPM) worden afgeschaft. „Autorijdend Nederland staat natuurlijk niet te juichen. Een meerderheid is nog steeds tegen, maar je ziet langzamerhand de weerstand verminderen”, zegt Verhoef. Minister van verkeer en waterstaat Tineke Netelenbos werd de meest gehate politicus toen ze het rekeningrijden wilde invoeren, maar het huidig kabinet streeft er nu toch naar –op advies van de commissie-Nouwen– om in 2012 de kilometerheffing in te voeren.De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina