De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Bizarre taferelen rond de kilometerheffing. Eerder dit jaar een zigzaggend CDA, later knallende ruzie in de VVD-fractie van de Tweede Kamer. ANWB is om en dan weer niet. Begin 2005 is het maatschappelijk middenveld unaniem voor en dan trekt het kabinet zich weer terug. Nu wordt dan toch de invoering van de kilometerheffing snel vastgelegd in de Nota Mobiliteit.

Hieronder diverse berichten over de lopende debatten over de mobiliteit in de Tweede Kamer. De Telegraaf zoomt helemaal in op het gevoelen van een truckster en op consortia met $-tekens in de ogen die miljoenen elektronische tolkastjes willen leveren. Het "misschien wel beste" dagblad Trouw geeft een genuanceerd verhaal over de afwegingen tussen meer autobeton en sneller OV in de randstad. Niemand die nog spreekt over die oude vertrouwde kilometerheffing: een hoge brandstofaccijns die niets kost aan elektronica en satelieten en bovendien fraudeongevoelig is. Het tegendeel is waar: die arme automobilist moet gecompenseerd worden voor stijgende olie- en benzineprijzen.

Gelukkig heeft de Tweede Kamer weer volop aandacht voor verbetering en consolidatie van een aanmtal vormen van openbaar vervoer. (EvD)

Peijs:geen uitstel kilometerheffing

(Teletekst 29 november 2005) Het kabinet doet er alles aan om in 2012 de kilometerheffing in te voeren, zegt minister Peijs. In september leek het kabinet nog aan te sturen op uitstel.

Invoering zou eenmalig 3 miljard euro kosten en daarna nog eens 800 miljoen per jaar. De commissie-Nouwen adviseerde nog deze kabinetsperiode een besluit te nemen,maar het kabinet leek daar niets voor te voelen.

Minister Peijs zei in de Kamer dat zij het Nouwen-advies "omhelst". In haar Nota Mobiliteit komt daarom te staan dat het kabinet aan de slag gaat om de kilometerheffing mogelijk te maken.

TOCH KILOMETERHEFFING
Voorlopige steun in Tweede Kamer voor plannen Peijs


(Spits 29 november 2005) Na concessies van minister Carla Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft de Tweede Kamer gisteren voorlopig ingestemd met de verkeersplannen tot 2020 van het kabinet. Minister Peijs moet in de Nota Mobiliteit opnemen dat het huidige kabinet er alles aan zal doen om de invoering van een kilometerheffing in 2012 mogelijk te maken. Het kabinet bepaalde begin september nog geen definitief besluit te willen nemen over de invoering van het systeem.

Minister Peijs waarschuwde de Tweede Kamer niet voor uitstel te kiezen. Het kabinet leek begin september nog het advies van de commissie-Nouwen naast zich neer te leggen. Dit platform wil dat deze kabinetsperiode, dus voor mei 2007, een besluit wordt genomen over beprijzing. Maar gisteren zei Peijs het Nouwen-advies "te omhelzen". Peijs neemt in haar verkeersplannen op dat het huidige kabinet nu al aan de slag gaat om de invoering van het systeem in 2012 mogelijk te maken.

Over de besteding van de opbrengst van de kilometerheffing werd flink gesteggeld. Peijs vond het niet nodig om nu al een besluit te nemen. Wel toonde ze zich bereid in haar nota op te nemen dat voor invoering van beprijzing duidelijk moet zijn hoe de opbrengst wordt besteed. Ze riep de Kamer op de kilometerprijs niet "te laten vallen" op dit punt.

Nouwen toonde zich verheugd over de uitspraken van Peijs over de kilometerheffing. Het standpunt van het kabinet is volgens hem verschoven van een 'nee, tenzij' naar een 'ja, mits'. Alles hangt nu af van de aangepaste tekst van de Nota Mobiliteit en of de Kamer daarmee akkoord gaat, zei Nouwen.

De bewindsvrouw beloofde verder met nieuwe voorstellen op het gebied van openbaar vervoer te komen en de ambities, bijvoorbeeld omtrent de reizigersgroei, voor de komende jaren waar mogelijk op te schroeven.

Bouwers Duits tolsysteem op vinkentouw

Telegraaf (27 november 2005) Op weg naar Dortmund over de A45 maakt vrachtwagenchauffeur Monique Karel weinig woorden vuil aan het Duitse elektronische tolsysteem. Vervelend en een hoop gedoe, laat ze weten vanuit haar truck. "Het kastje functioneert niet."

In het gros van de 75 vrachtwagens van Oegema Transport uit Dedemsvaart, Karels werkgever, is zo'n kastje ingebouwd die de verschuldigde 'LKW-Maut' toont. Duitsland kent sinds begin dit jaar deze tol of Maut voor vrachtwagens van twaalf ton en zwaarder, die onder Nederlandse gebruikers niet erg populair is.

Het betaalsysteem, dat werkt met behulp van satellietplaatsbepaling, is mede ontwikkeld door T-Systems, onderdeel van Deutsche Telekom. Medewerkers van het bedrijf zitten maandag op het puntje van hun stoel op de publieke tribune in de Tweede Kamer, als die de Nota Mobiliteit bespreekt.

De nota, die minister Peijs (Verkeer) verdedigt, voorziet in een tolheffing voor vracht- Ún personenwagens om het fileleed te verlichten. Maar een besluit over invoering van een landelijke kilometerprijs vanaf 2012 is uitgesteld en overgelaten aan een volgend kabinet.

De invoeringskosten zijn een te groot obstakel. Tijdens een hoorzitting een maand geleden baarde LogicaCMG, een concurrent van T-Systems, opzien met uitspraken dat een bruikbaar systeem al in 2009 kan worden ingevoerd voor een eenmalig bedrag van 1,35 miljard euro, oftewel de helft van de door het kabinet voorziene kosten.

Topman J. Wisse van T-Systems Nederland wil zich nog niet vastleggen op een bedrag. "Alles hangt af van de eisen. Schieten op een bewegend doel is niet gemakkelijk", zegt hij. Hij is er desondanks stellig van overtuigd dat een systeem twee jaar na aanbesteding klaar kan zijn. Over de ontwikkelingskosten van de Duitse Maut door exploitant Toll Collect is dit consortium onduidelijk.

Wisses lobby slaat (nog) niet aan in Den Haag. Regeringspartijen CDA en VVD, gesteund door de LPF, willen de automobilisten voorlopig niet anders laten betalen voor het gebruik van de weg. Tegenover die meerderheid in de Tweede Kamer staat GroenLinks. Fractiespecialist Duyvendak komt maandag met een stappenplan voor beprijzing van het wegverkeer vanaf 2007/8, waarbij de techniek zich kan bewijzen.

Hij wil via een proefproject, liefst in en om Amsterdam, en regionale 'pilots', beginnen met een landelijke kilometerheffing voor vrachtwagens, gevolgd door zo'n heffing ook voor personenwagens. Volgens hem is langer uitstel onverantwoord. Uit onderzoek zou blijken dat beprijzen vijf maal effectiever is om files aan te pakken dan het aanleggen van meer asfalt.

Minister Peijs bleek zondag in het tv-programma Buitenhof nog voorstander van "een prijs voor de weg". "Ik heb 12 miljard euro meer nodig voor de Nota Mobiliteit als we niet gaan beprijzen", betoogde ze. Maar het is nog te vroeg voor een principebesluit.

Peijs was niet erg vleiend over het tolsysteem van Toll Collect, dat volgens haar gaten vertoont. "Ik heb geleerd dat het zo niet moet." Brancheorganisatie KNV vindt het systeem gewoonweg te duur, nog niet uitontwikkeld, en klaagt daarom dat haar leden meebetalen aan de
productontwikkeling.

Planner Frans Juurling van Oegema Transport, met 110 chauffeurs in dienst, is ronduit ontevreden over de techniek die het laat afweten. Na 15.000 euro inbouwkosten haperen de kastjes; de directe schade schat hij tot nu toe op 4.000 tot 5.000 euro. "De chauffeurs zijn in overtreding en riskeren een boete van 175 euro. En je kan niets reclameren aan reparatiekosten en daardoor verloren tijd."

Kamer: Randstadrail moet komen

(Trouw 28-11-2005) De Tweede Kamer zal vandaag harde noten kraken met verkeersminister Peijs. Haar plannen zorgen de komende jaren voor talloze files, zeggen PvdA en CDA. En de Randstad moet nu toch echt een snelle spoorverbinding krijgen, zegt een grote kamermeerderheid.

Moeten we de snelwegen verdubbelen? Of toch het spoor? En wie moet dat betalen? Vandaag houdt de Tweede Kamer met verkeersminister Peijs een marathondebat over haar verkeersplannen tot 2020.

De doelen van het parlement en de CDA-minister zijn op hoofdlijnen dezelfde. Tussen de vier grote steden in de Randstad moeten continu treinen rijden -het zogenoemde 'rondje Randstad'- en op de Nederlandse wegen moeten auto's minder lang vaststaan.

Over hoe dat moet worden uitgewerkt, zullen de politici vandaag nog een paar harde noten kraken. De strijd zal gaan over 1100 kilometer nieuw asfalt, over het niet noemen van een datum voor kilometerheffing, over het vooruitzicht van een hausse aan herstelwerkzaamheden op de wegen Ún over het gemak waarmee Peijs denkt dat goed openbaar vervoer tot stand komt.

De bewindsvrouw is ambitieus in haar herstelplan voor wegen en spoor. Ze steekt tientallen miljarden euro's in achterstallig onderhoud van spoorwegen en asfaltwegen, en plande die projecten vooral in voor de komende vier jaar. Minder doortastend toont ze zich op het pijnpunt 'kilometerheffing'. In september bleek dat het vervangen van de vaste autolasten door het betalen per kilometer op korte termijn niet op een kamermeerderheid kon rekenen. Daarop besloot Peijs om -tegen de maatschappelijke stroom in- geen invoeringsdatum vast te leggen. Ze 'treft alle voorbereidingen om een volgend kabinet in staat te stellen een besluit te nemen over de kilometerprijs', schrijft zij in de mobiliteitsnota. En, pleegt Peijs te zeggen, daarmee is het besluit tot invoering al genomen.

Dan zijn er nog de honderden kilometers asfalt waar het parlement zich over buigt. Veel te veel, vinden de linkse oppositiepartijen en D66. Daar los je geen files mee op. Een kamermeerderheid van CDA en PvdA heeft vooral moeite met het tempo waarmee de asfalteuro's worden uitgegeven. De komende jaren staan bol van de projecten.

We moeten gewoon even doorbijten, vindt Peijs, zodat het wegennet in 2010 weer opgelapt is. Grote problemen zullen er niet komen. CDA en PvdA denken van wel: op het hoogtepunt zestig projecten tegelijk kan Nederland niet aan. Zij pleiten voor een spreiding van de plannen.

Dan zijn er nog de plannen met het spoor. Ook hierover is Peijs optimistisch. Over de hogesnelheidslijn moeten medio 2007 treinen rijden en de Betuwelijn zal veel goederenvervoer op zich nemen. Met deze ontlasting zou het bestaande spoor vooral baat hebben bij het uitvoeren van achterstallig onderhoud en hier en daar een extra lijntje of verlengd perron. Mocht hier nog extra geld voor nodig zijn, dan vinden we dat wel, zei Peijs gisteren in 'Buitenhof'. De Tweede Kamer ziet dit anders. Om de gedeelde ambitie waar te maken van iedere vijf of tien minuten een trein op de grote trajecten, is meer nodig dan ontlasting van bestaand spoor. De PvdA denkt aan een geheel extra spoor, en ook CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben hier forse investeringen voor over.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina