De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De VVD-fractie legde het conflict over de kilomerheffing bij. Het hanengevecht tussen Hofstra en Van Aartsen is bijgelegd. Het compromis: in principe niet tegen kilometerheffing, maar dan moet het systeem veel goedkoper en veiliger en alle opbrengsten moeten in nieuwe wegen worden gestoken. Het is de vraag of dit soort ondersteuning van de kilometerheffing Nederland verder helpt. Waarom niet op geschikte punten het OV extra gesteund vanuit de opbrengst van de heffing, goede fietspaden voor de korte afstanden of verhuizen naar de werkplek fiscaal aantrekkelijker gemaakt om de files milieuvriendelijker te bestrijden. Het is nog een lange weg met deze VVD. (EvD)

De auto als melkkoe of filebestrijder (TOELICHTING IN TROUW 4 okt. 2005)

Kilometerheffing is een heffing waarbij iedere automobilist betaalt voor het aantal kilometers dat hij rijdt. Die heffing moet de belasting op het bezit van een auto vervangen. Het bedrag per kilometer kan afhankelijk worden gemaakt van het rijden op bepaalde trajecten of tijden, of van de auto.

Rekeningrijden is een systeem waarbij automobilisten betalen als zij een van de vier grote steden binnenrijden. Tolpoortjes registreren het moment waarop een auto binnenkomt. Doel is de files te bestrijden door een bedrag te rekenen voor automobilisten die in de ochtendspits de steden binnenrijden. Dit plan had uitgebreid moeten worden naar meer steden, maar sneuvelde in de
proefperiode in 2001.

Infraheffing is een plan van onder meer Hofstra uit 2002. Een automobilist betaalt niet meer voor de waarde, het gewicht en het brandstoftype van zijn auto. In plaats daarvan heft de overheid op milieukosten, veiligheidskosten en een vast bedrag voor het gebruik van de weg. Doel is niet het bestrijden van files maar een, volgens de bedenkers, eerlijke beprijzing van de auto.

Tolheffing is het vragen van een vast bedrag voor het gebruik van een bepaald stuk weg. Dat bedrag is bedoeld om de kosten ervan terug te verdienen.

Conflict in VVD-fractie over kilometerheffing gesust

(Volkskrant 4 oktober (middag) 2005) Het conflict binnen de VVD-fractie over de kilometerheffing lijkt gesust. VVD heeft dinsdag haar standpunt herbevestigd dat de partij een kilometerheffing in de toekomst mogelijk acht, maar dat daarvoor de invoeringskosten van enkele miljarden euro's eerst flink omlaag moeten. Bovendien moet de opbrengst van de heffing naar het onderhoud en de aanleg van wegen.
    
Deze herbevestiging van het standpunt was nodig nadat er ruzie was ontstaan tussen fractievoorzitter Van Aartsen en fractiespecialist Hofstra. Die laatste vindt een kilometerheffing op termijn nodig als vervanger van de vaste autolasten, Van Aartsen sloot een kilometerheffing aanvankelijk helemaal uit, maar kwam daar onder druk van Hofstra op terug.

Dinsdag besprak de VVD-Tweede-Kamerfractie het onderwerp opnieuw, nadat Hofstra in een notitie steun had geŽist voor zijn standpunt. De notitie is overigens verder niet inhoudelijk besproken, aldus een fractiewoordvoerster.

Voor het fractieberaad spraken Van Aartsen en Hofstra elkaar al tien minuten waarin de lucht definitief werd geklaard. Op de uitleg van het standpunt over de kilometerheffing klonken vervolgens in de fractie instemmende woorden, aldus een woordvoerder.

Eerder had Hofstra nog ambitieuzere plannen met de kilometerheffing en wilde hij dat het kabinet nog deze regeerperiode werk zou maken van prijsbeleid op de weg. Nadat het kabinet onlangs in de nota Mobiliteit de grote financiŽle inspanningen had geschetst, accepteerde Hofstra dat er op korte termijn geen zicht is op financiŽle haalbaarheid. In zijn notitie dinsdag schrijft Hofstra dat in zijn visie het volgende kabinet de stand van zaken rond de kilometerheffing opnieuw beziet.

Tijdens een onderbreking van het fractieberaad zei Van Aartsen dat hij het ‘tien dagen geleden al eens was met Hofstra.’ Ook volgens Hofstra zijn de afspraken van toen herbevestigd: ‘Voor zover er nog vraagtekens waren, zijn die nu weg.’ Hij wees erop dat het fractiestandpunt weer aansluit bij het VVD-verkiezingsprogramma en dat dat ‘goed is voor je geloofwaardigheid’.

Na afloop van het beraad sprak Van Aartsen over ‘een volstrekt uit zijn voegen gerukt gedoe’. Hij zei bovendien zich niet verantwoordelijk te voelen voor het oplaaien van het vermeende conflict.

Kilometerheffing blijft pijnlijk voor VVD

(Trouw 4 oktober (ochtend) 2005) De VVD staat een confrontatie te wachten tussen fractieleider Van Aartsen, die graag 'de hoofdlijnen uitzet', en kamerlid Hofstra, die al jaren het woord voert over verkeerszaken. Voor de tweede week op rij praat de fractie intern over de kilometerheffing.

Kilometerheffing, rekeningrijden, tolheffing of infraheffing. De VVD- fractie krijgt vandaag op eigen verzoek een lesje begrippen van verkeersspecialist Hofstra. De liberalen 'gaan het nog eens goed doornemen' om aanstaande zaterdag als een fractie hun visie op autoverkeer te kunnen presenteren als de partijraad bijeenkomt.

Eenvoudig zal dat niet zijn, want de leden hebben te maken met twee zelfbewuste liberalen die in de dagen na prinsjesdag lieten blijken niet voor elkaar te willen onderdoen.

Zo liet Van Aartsen tot verbazing van zijn partijgenoten weten dat zijn fractie niets ziet in de kilometerheffing. Hij schoffeerde zijn collega Hofstra, die al jarenlang binnen de partij de autoriteit is op dit onderwerp, door zijn reactie af te doen als 'emotioneel'. Het leek een prestigeslag tussen de fractieleider, die bleef zeggen dat hij de hoofdlijnen uitzet, en Hofstra, die reageerde dat Van Aartsens woorden genuanceerd moesten worden opgevat.

Dat Van Aartsen per se de lijn wil bepalen, is lastig inhoudelijk te verklaren. Hij stemde in januari zelf mee met een motie waarin Hofstra aan de regering vroeg om nog dit jaar de kilometerheffing in te voeren. Bovendien gebruikte de liberale leider de begrippen 'rekeningrijden' en 'kilometerheffing' tijdens de beschouwingen door elkaar.

Tijdens de algemene beschouwingen was het Van Aartsen die de omslag maakte. Op de tweede dag van het debat was kilometerheffing wel weer een optie voor hem, zij het onder strikte voorwaarden. De fractie en diverse bemiddelaars hadden hem zover weten te krijgen dat hij inbond. Nu willen de fractieleden voor eens en altijd duidelijkheid over hun eigen standpunt.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina