De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Van Aartsen's actie om bij de algemene beschouwingen de steun van de VVD voor de kilometerheffing in te trekken, heeft het mede door partijgenoot Hofstra zo zorgvuldig opgebouwde maatschappelijk draagvlak opgeblazen. Hieronder de reactie van de ANWB in deze (namens zijn 727 leden die vanwege de politieke lobby lid zijn..., zie elders op deze site). Of de interne reparatie binnen de VVD-fractie nog kan helpen, is de vraag. Ook is het de vraag in hoeverre er spelletjes gespeeld worden door de coalitiepartijen, ANWB, werkgeversorganisaties, BOVAG, wegenbouwers etc.. De VVD heeft in elk geval een behoorlijke ravage aangericht en de kiezers moeten in 2006 maar laten merken wat ze ervan denken. (EvD)

ANWB trekt steun in voor plannen kabinet

(www.anwb.nl 23-09-2005) De ANWB trekt de steun in voor de plannen die het kabinet heeft rond het beprijzen van de mobiliteit. Volgens de bond is enig uitzicht op een systeem van eerlijk betalen voor mobiliteit volledig achter de horizon verdwenen. De politiek, zo bleek tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer deze week, heeft het draagvlak voor een andere en eerlijke manier van betalen geheel genegeerd. Zo is er geen enkel zicht meer op afschaffing van de vaste lasten zoals de motorijtuigenbelasting en de afschaffing van de BPM.

Eis
Deze eis stelde de ANWB namens zijn leden in de discussies rond het anders betalen voor het autogebruik in de commissie Nouwen. In het eindrapport van deze commissie accepteerde de ANWB de eerste fase met als onderdelen bouw en oplossen van regionale knelpunten omdat deze onlosmakelijk was verbonden met een tweede fase.

Conclusies
Deze tweede fase behelst de invoering van een eerlijk betaalsysteem en een koppeling van inkomsten aan autobelastingen en uitgaven aan onderhoud en aanleg van wegen. Volgens het kabinet is dit niet mogelijk vanwege de hoge kosten en het feit dat het niet past in de begrotingsregels. Nu dat principe van de baan is trekt de ANWB zijn conclusies.

Intrekken steun
De ANWB trekt zijn steun in voor de wijze van financiering (versnellingsprijs) van het oplossen van knelpunten van de eerste fase in en zal niet accepteren dat de automobilist daarvoor extra moet gaan betalen. Tenzij er alsnog duidelijk wordt dat vaste autokosten binnen afzienbare tijd worden afgebouwd. Eerder groot onderzoek onder ANWB-leden leert dat zij niets zien extra betalen voor infrastructuur. De reactie van ANWB-leden is:'Wij betalen genoeg!'.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina