De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

CPB: Kilometerheffing werkt

Planbureau wijst in rapport op winst voor maatschappij en economie van onze redactie economie

(Trouw 3 mei 2005) Kilometerheffing op drukke snelwegen dringt de files terug en dat is goed voor de economie, meldt het Centraal Planbureau (CPB).

Een heffing op specifieke plaatsen en tijden kan de files sterk terugdringen, verwacht het CPB. Op werkdagen zal het aantal files slinken met 35 tot 55 procent. Het verkeer zal door deze maatregel nauwelijks afnemen, maar er treedt een selectie op: wie per se tijdens de spits op pad wil, betaalt de hoogste prijs. Wie later kan reizen, gaat de weg op als de kosten lager zijn.

Een gevolg van het uitwijken door veel automobilisten is dat er ruimte komt voor weggebruikers die een hoge prijs kunnen en willen betalen. De maatschappelijke winst van deze extra ruimte op de weg becijfert de organisatie op 20 miljard euro.

Door minder files kan een gemiddeld bedrijf per jaar 125 tot 150 euro per werknemer extra verdienen, omdat er minder arbeidstijd verloren gaat. Voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van mobiliteit, zoals transportondernemingen en aannemers, loopt het voordeel op naar 500 tot 1000 euro per werknemer.

De gevolgen voor huishoudens variŽren. Wie iedere dag in de spits naar het werk moet, betaalt al snel enkele honderden euro's per jaar, maar is wel minder tijd kwijt in de file.

Een kilometerheffing in heel Nederland, zonder variatie in tijd, is volgens het CPB niet de verstandigste keuze. Het weerhoudt mensen ervan kennissen of familie te bezoeken en dat is een maatschappelijk verlies. Bovendien is een landelijk systeem voor kilometerheffing duur. Deze aanpak dringt wel het verkeer het meest terug, maar om dat te bereiken zijn andere maatregelen (zoals een hogere accijns) mogelijk effectiever, denkt het CPB.

Het planbureau bekeek de effecten van kilometerheffing op verzoek van een werkgroep onder voorzitterschap van voormalig ANWB-directeur Paul Nouwen.

Die adviseerde minister Peijs (verkeer) vrijdag al om op dertig verkeersknooppunten vanaf 2008 tol te vragen.

De ANWB en werkgeversorganisatie VNO-NCW bepleitten vrijdag dat de opbrengst van beprijzing besteed moet worden aan nieuwe wegen. Dat is niet altijd effectief, vindt het CPB. Voor uitbreiding van wegen kan worden gekozen waar dat mogelijk is tegen een redelijke prijs. Maar als het duur uitvalt, is een hoge kilometerheffing een betere strategie om de files terug te dringen. Taco van Hoek van het

CPB: ,,Een nieuwe weg van Amsterdam naar Almere, met een nieuwe brug, is bijvoorbeeld erg kostbaar. Op zo'n plek is beprijzing een goed alternatief voor weguitbreiding.''


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina