De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

VNO-NCW: spitsheffing alleen bij snelle aanleg wegen

(Internetkrant 9 mei 2005) Werkgeversorganisatie VNO-NCW gaat alleen akkoord met een kilometerheffing als die gepaard gaat met het versneld aanleggen of verbreden van wegen via publiek-private samenwerking.

Voorzitter Schraven zei dat maandag in een interview met Het Financieele Dagblad. 'Het is absoluut ondenkbaar dat wij meewerken aan een plan voor heffingen op dertig knelpunten in het wegennet als er niet meer asfalt bijkomt', aldus Schraven. 'Het bedrijfsleven ziet niets in heffingen op bestaande infrastructuur.

Schravens opmerkingen wekken bevreemding omdat een breed samengestelde werkgroep onder leiding van oud-ANWB-directeur Nouwen het vorige maand in hoofdlijnen eens werd over een plan voor kilometerheffingen om files en luchtvervuiling te bestrijden. Ook Schraven zat in die werkgroep. Maar hij zegt nu dat de heffingen er alleen kunnen komen als 'de spade de grond in gaat' voor aanleg of verbreding van wegen.VNO-NCW heeft ook in het verleden steeds onderstreept dat een kilometerheffing voor de werkgevers alleen bespreekbaar is als de opbrengst bestemd wordt voor verbetering van het wegennet.

Het rapport-Nouwen zal op 17 mei worden aangeboden aan de ministers Peijs (Verkeer) en Zalm (FinanciXn). Komende dagen wordt nog over de definitieve tekst onderhandeld.Volgens Nouwen zou de kilometerheffing op zijn vroegst eind 2008 kunnen ingaan.

Accoord over kilometerheffing in 2008

(Reformatorisch Dagblad 29 april 2005) Invoering van een kilometerheffing, te beginnen rond ongeveer dertig stedelijke knelpunten vanaf op zijn vroegst ergens in of eind 2008, komt dichterbij.

Een breed samengestelde werkgroep is het vrijdag eens geworden over een advies voor een kilometerprijs, waarvan de hoogte zal afhangen van tijd, plaats en hoe schoon en zuinig het voertuig is. "Voor wie met zijn auto om acht uur 's ochtends Amsterdam passeert, is de heffing hoger dan als hij er om twaalf uur 's middags rijdt. En hoe milieuvriendelijker de auto, hoe lager de prijs", aldus werkgroepvoorzitter Nouwen.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina