De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De auto in mondiaal perspectief

Je kunt geen blad meer open slaan of er wordt een slimme innovatie gemeld om de auto schoner en veiliger te maken. En velen spannen zich in om ons het Nieuwe Rijden te leren. Goede ontwikkelingen. Kunnen we dus zonder zorgen auto blijven rijden?

De ultieme duurzaamheidsvraag bij elke menselijke activiteit is of die activiteit in principe voor alle wereldbewoners is ‘weggelegd’. Is dat met de privé-auto het geval? Als een olievlek zien we hem nu de aarde veroveren. Dat is extra zorgelijk omdat de productie van auto’s een even grote voetafdruk heeft als het rijden ermee. Gemiddeld werden ze recentelijk 300 kilo zwaarder.

In Nederland rijden nu ruim 7 miljoen personenauto’s. Met 16 miljoen mensen rijden we dus bijna 1 op 2, baby’s en bejaarden meegerekend. Een dergelijke autodichtheid op mondiale schaal vormt ongetwijfeld een droommarkt voor de sector maar het wordt een regelrechte ramp.

Natuurlijk kun je de auto niet geďsoleerd bekijken. Het gaat uiteindelijk om onze totale claim op de mondiale gebruiksruimte ofwel onze totale voetafdruk. Maar bijvoorbeeld ook het vliegverkeer groeit als kool, en de wereldbevolking, en de gemiddelde consumptie per persoon zelfs nog sneller…

Feit is dat de aarde nu al te klein is: we vergen samen ongeveer een kwart meer van de planeet dan duurzaam mogelijk is. De groei van het mondiale autopark zal de aarde dus verder degraderen. Verbeteringen worden door die groei snel weer ingehaald: het rebound-effect.

Bovendien is er meer dan de auto zelf. Denk aan de hele infrastructuur: de wegen en parkeerplaatsen, de verlichting en verkeersregulering, de (steeds luxere) garages, de tom-toms enzovoort. Ook de milieu-impact daarvan moeten we meerekenen.

Dan hebben we het nog niet gehad over de schade van de uitlaatgassen: de klimaatverandering en – alleen al in Nederland - de vele duizenden doden en zieken door de fijn stof. En de verkeersslachtoffers niet te vergeten….

Juist een zo dichtbevolkt landje als Nederland zou het duurzame voorbeeld moeten geven, met een intelligent nationaal openbaar-vervoersysteem, aangevuld met lokaal beleid waarin de fiets de hoofdrol krijgt. Zodat we om te beginnen zelf wat meer gaan bewegen.

Jan Juffermans, juni 2007.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina