De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Het was in Nederland moeilijk om echt te kiezen. Eerder was fifty-fifty bij rijksuitgaven voor auto en OV steeds de regel. Inmiddels is er blijkbaar wel gekozen: het OV krijgt 4,5 van de tot 2028 totaal beschikbare Euro 7 miljard voor een "robuust vervoerssysteem". 25% van het geld zou nog maar voor extra wegbeton (vooral stevige wegverbredingen, weinig echt nieuwe tracťs) bestemd zijn. Vanuit de transportsector wordt echter NOG meer autobeton geŽist, met daarbij het zo vaak gelogenstrafte adagium dat dat de beste remedie tegen files zou zijn.....(EvD)

Extra geld tegen fileleed en voor beter ov

Met het fileleed van dinsdag nog vers in hun geheugen hebben verkeersminister Camiel Eurlings en staatssecretaris Tineke Huizinga woensdag ruim 1,2 miljard euro extra investeringen voor een 'robuust' vervoerssysteem aangekondigd.

Zij meldden dat in het kader van de zogenoemde MobiliteitsAanpak, die de bewindslieden presenteerden. Het leeuwendeel van het geld is bestemd voor wegprojecten.

Eurlings wil met de aanpak knelpunten voorkomen in plaats van met de brandblusser achter branden aanhollen, zo stelde hij. Zo wil hij op langere termijn zorgen voor een betere aansluiting tussen regionale wegen en snelwegen. Als voorbeeld gaf hij de A4 en de A44 tussen Amsterdam en Den Haag.

Regionaal

Ook het regionale openbaar vervoer profiteert van 200 miljoen euro extra middelen. Voor regionaal spoor gaat het om 80 miljoen. Volgens Huizinga is daardoor in deze kabinetsperiode in totaal 1,1 miljard voor regionaal ov beschikbaar, waarvan lagere overheden zoals provincies de helft bijdragen.

Het pakket bevat 40 miljoen euro extra voor maatregelen die flexibele werktijden mogelijk maken. Er komt verder een hogere belastingvrije verhuisvergoeding. Werknemers die deels thuiswerken, behouden hun vaste reiskostenvergoeding.

Volgens Eurlings komt het geld uit verschillende potten. Zo is 830 miljoen afkomstig uit het budget voor een betere wegverbinding tussen Amsterdam-Almere. Het gaat om niet gebruikt geld dat normaal terugvloeit naar FinanciŽn, maar dat behouden blijft voor mobiliteitsplannen, zei Eurlings.

Toekomst

De MobiliteitsAanpak loopt tot 2020, maar het doel is 2028 om langer te kunnen plannen. De bewindsman schetste een toekomst met een gemiddelde snelheid van 80 kilometer op hoofdwegen in de spits. Daarvoor moeten de belangrijkste snelwegen in de Randstad twee keer vier rijstroken krijgen, zoals enkele weken geleden al uitlekte.

Volgens Eurlings is dit niet alleen goed voor de doorstroming, maar ook voor het milieu.

Transportsector kraakt Mobiliteitsaanpak

(DAG 22 oktober 2008) De transportsector is weinig positief over de woensdag gepresenteerde Mobiliteitsaanpak. De belangenbehartigers EVO en TLN lazen weinig nieuws in de plannen, werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat het mobiliteitspakket veel te laat komt en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) noemt het een gemiste kans.

De Mobiliteitsaanpak omvat een pakket maatregelen van in totaal ruim zeven miljard euro tot het jaar 2020. In 2028 moet het mobiliteitssysteem van 'olympische kwaliteit' zijn. Het is een bundeling van bestaand en nieuw beleid; zo werd al eerder aangekondigd dat het kabinet 4,5 miljard euro in het spoor investeert en worden de snelwegen rond Amsterdam en Almere fors uitgebreid.
EVO en TLN stellen in een gezamenlijke reactie dat de aangekondigde maatregelen 'veel druppels op een heel erg gloeiende plaat' zijn. Bovendien vinden ze dat er te weinig geld wordt uitgetrokken voor wegen. "Van de zeven miljard die tot 2028 wordt uitgegeven, gaat minder dan een kwart naar wegen. Dit is veel te weinig", aldus een woordvoerder. EVO en TLN maken zich zorgen over de toename van files. De afgelopen vijf jaar namen die met 58 procent toe en de voorspelling is dat deze tendens de komende jaren doorzet.
Ook VNO-NCW vreest de toename van files. Tot 2012 neemt het verlies aan reistijd met 46 procent toe en daarom is zo snel mogelijk actie vereist, meldt de organisatie. De verbreding van de hoofdwegen moet volgens VNO-NCW dan ook niet pas in 2028, maar tussen 2015 en 2020 gerealiseerd zijn. De verbreding van de A4 bij Leiderdorp moet volgens de organisatie direct van start gaan. Ook bepleit VNO-NCW dat er dit jaar nog een definitief besluit wordt genomen over de aanleg van de ontbrekende zeven kilometer voor de A4 tussen Delft en Schiedam. "Het kabinet moet veel meer ambitie tonen in het daadwerkelijk aanleggen van wegen", laat VNO-NCW weten.
KNV vindt de Mobiliteitaanpak een gemiste kans. "Maatregelen om het Nederlandse netwerk structureel te versterken worden tot nader datum uitgesteld en aan volgende regeringen overgelaten", meldt de organisatie. KNV roept het kabinet op om niet pas na 2012, maar direct aan de slag te gaan om het mobiliteitsleed te bestrijden.
Minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) wil met de Mobiliteitsaanpak een 'omslag in het denken' bewerkstelligen. De maatregelen zijn nu te veel gericht op het aanpakken van knelpunten. "Wij moeten echter knelpunten voorkomen. Geen brandjes blussen, maar brandwerende maatregelen treffen", liet de bewindsman weten.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina