De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Eindelijk ook eens een slim ideetje van onze minister van volkshuisvesting. Fiscale voordelen voor degenen die dicht bij hun werk gaan wonen. Een belangrijke remedie tegen de files en de milieuvervuiling door overdadig verkeer in ons land. (EvD)

Minister wil overdracht belastingvrij
Dichter bij werk wonen beloond


(Telegraaf 13 juni 2006) Werknemers die dichter bij de zaak gaan wonen, moeten een forse belastingvrijstelling krijgen bij de aankoop van een huis. Minister Sybilla Dekker (Volkshuisvesting) overweegt voor deze groep de overdrachtsbelasting van 6 procent, die alle kopers moeten betalen, af te schaffen.

Dat blijkt uit een concept van Dekker van de langverwachte 'Woonvisie' die binnenkort in de ministerraad wordt behandeld. Daarmee geeft Dekker gehoor aan de uitdrukkelijke wens van een Kamermeerderheid onder aanvoering van CDA en PvdA. Het nettovoordeel kan, afhankelijk van de koopprijs, al gauw oplopen tot zo'n 18.000 euro.

Volgens Dekker is "voldoende doorstroming op de woningmarkt niet alleen goed voor de woningmarkt zelf, maar ook voor de arbeidsmarkt. Daarom is het van belang dat er zo min mogelijk drempels zijn om te verhuizen."

Dekker kondigt ook aan dat woningbouwcorporaties zeer waarschijnlijk grotere kortingen mogen geven wanneer zij hun huizen aan zittende Ún andere huurders verkopen. Nu worden veel sociale woningen nog 'bezet' door bewoners die te veel verdienen. Verkoop van deze huizen zorgt voor een "meer passende verhouding tussen woonprijs en draagkracht", aldus Dekker. Verder benadrukt zij dat de hypotheekrenteaftrek absoluut intact moet blijven. " Het kan leiden tot ondermijning van het vertrouwen op de woningmarkt en daarmee tot grote risico's voor de economie."


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina