De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Lang en gelukkig leven kan ook zonder het milieu te vernielen

(Trouw 17 juli 2006) Mensen kunnen lang en gelukkig leven zonder een onevenredig grote wissel te trekken op het milieu, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Het eilandenrijk Vanuatu in de Stille Oceaan scoort volgens de in Londen gevestigde denktank New Economics Foundation (Nef) het best op een combinatie van de kenmerken "levensverwachting", "welbevinden" en "milieubelasting". Nef lichtte hierop 178 landen door.

Suriname (34ste plaats) doet het beter dan Nederland (70ste plaats). Rusland eindigt op een van de laatste plaatsen: mensen zijn er ongelukkig, worden niet heel oud (gemiddeld 65,3 jaar), terwijl het land toch een forse aanslag pleegt op het milieu.

De rangschikking is gedaan volgens de door Nef ontwikkelde "Happy Planet Index" (HPI). Ze introduceert HPI als aanvulling op bestaande indexen waarmee economen landen plachten te rangschikken, zoals het bruto nationaal product. Gerangschikt volgens het bnp staat het arme Vanuatu met zijn 209.000 inwoners op de 207ste plaats in een lijst van 233 economieŽn.

De Verenigde Naties hanteren ook andere indexen, zoals de menselijke ontwikkelings-index en de menselijke armoede-index, waarin factoren als onderwijsniveau en gezondheidszorg worden meegewogen. Maar de Nef-economen denken dat het zinvol is niet alleen het welzijn van mensen tot uitdrukking te brengen, maar dit ook te relateren aan milieubelasting. Dat brengt volgens hen de economie terug tot de basis: wat gaat er in (natuurlijke hulpbronnen) en wat krijgen we daarvoor terug (menselijke levens die variŽren in lengte en mate van geluk).

Uit het onderzoek blijkt dat geen enkel land in de wereld goed scoort op alle drie de indicatoren. Slechts een klein aantal landen scoort "redelijk", de meeste landen scoren op ťťn of twee indicatoren slecht.

Zie verder: www.trouw.nl/happyplanetindex


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina