De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Milieudefensie: 'Trek geen verkeerde conclusies uit cijfers fijnstof'
MNP-cijfers reden temeer om autoverkeer aan te pakken


(persbericht, 2 maart 2006) Milieudefensie waarschuwt regering en parlement niet de verkeerde conclusies te trekken uit de cijfers over luchtkwaliteit die het MNP vandaag publiceerde. Uit de cijfers blijkt volgens Milieudefensie juist dat maatregelen voor minder en schoner wegverkeer broodnodig zijn. Het MNP wijst erop dat de gezondheid van mensen nauwelijks verbetert én er nog steeds veel overschrijdingen in steden en langs snelwegen zijn. Dat zijn juist de gebieden waar Nederland zelf invloed op de concentratie fijnstof kan uitoefenen.

Joris Wijnhoven, campagneleider Verkeer Milieudefensie: 'Je kunt nu wachten op de Pavlov-reactie bij politici: laat de asfaltwagens uitrukken!' Het MNP benadrukt echter in haar onderzoek dat de normen voor fijnstof, die al vanaf 2005 geldig zijn, nu nog op grote schaal worden overschreden. In 2015 zouden er nog steeds overschrijdingen zijn. Wijnhoven: `De illegale situatie van nu is dus in 2015 nog steeds niet opgelost.'

Verkeersmaatregelen
Nu de concentraties fijnstof blijkbaar minder worden bepaald door aanwaaiend stof uit het buitenland, kunnen politici zich volgens Milieudefensie niet langer verschuilen achter het veelgehoorde argument dat er toch niets aan te doen valt. Wijnhoven: 'Verkeer is langs wegen en binnen steden de grootste bron van viezigheid. Dit onderzoek onderstreept nut en noodzaak van het nemen van maatregelen om de groei van het autoverkeer terug te dringen. Dus géén nieuwe of bredere snelwegen, een fikse verhoging van de dieselaccijns, 80 km/uur per uur op de ringwegen van grote steden en ambitieuze plannen voor minder autoverkeer in steden.'

Wereldgezondheidsorganisatie
Vorige week vrijdag publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een onderzoek waarin zij pleiten voor een veel scherpere toekomstige norm voor kleinere fijnstofdeeltjes dan degene die de Europese Unie op het oog heeft voor 2015. Nederland verzet zich nota bene al tegen de slappe toekomstige Europese norm. Wijnhoven vindt dit 'cynisch, gezien de duizenden slachtoffers die vieze lucht jaarlijks vergt. Laten politici die zich nu rijk rekenen ook van dit rapport kennis nemen.'
------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie: Milieudefensie Persvoorlichting, 020 5507 333


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina