De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Opnieuw stijging filedruk door toename autoverkeer

(NU-NL 1 januari 2007) De filedruk is in 2006 met 7,2 procent gestegen ten opzichte van 2005. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van de VerkeersInformatieDienst (VID). Volgens de dienst is de filedruk sinds 2000 met ruim 26 procent toegenomen.

"Inmiddels mag worden verondersteld dat de maatregelen uit de Nota Mobiliteit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, die de filedruk moesten beperken tot 60 procent van de in 2000 geregistreerde hoeveelheid, weinig effect hebben gehad," aldus de VID.

Volgens de dienst was het grootste knelpunt dat op de A4 ter hoogte van Zoeterwoude-Rijndijk richting Delft. De rijstrookbeperking (van drie naar twee rijstroken), de zware verkeersstroom vanaf de toerit Hoogmade en de brug over de Oude Rijn zijn daar de oorzaken van.

De nummer twee van de knelpunten top vijftig is het Coenplein op de binnenring van de A10. Nummer drie is de aansluiting Hedel op de A2 richting Den Bosch. Qua trajecten zijn de A1 (Amsterdam - Amersfoort), de A2 (Utrecht - 's-Hertogenbosch) en de A12 (Den Haag - Utrecht) het drukst.

Net als in 2005 jaar was november de drukste maand. Van de tien drukste dagen van 2006 vallen er vijf in die maand.

Knooppunt Kleinpolderplein op de A13 was vorig jaar nog het belangrijkste knelpunt. Nu staat die plek op de tiende plaats, onder meer omdat apparatuur die de snelheid van het verkeer meet al maandenlang buiten werking is.

Thuiswerk lost files niet op

(NU-NL 19 oktober 2006) Het de laatste jaren in zwang zijnde thuiswerk is nauwelijks een oplossing voor het fileprobleem.

Thuiswerkers staan 's ochtends net zo goed met de auto in de file. Om hun kinderen naar school te brengen, bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel waarover de onderzoekers donderdag schrijven in de Belgische krant De Tijd.

Forse toename files in 2006

(NU-NL 9 november 2006) Als het in november en december net zo druk blijft op de Nederlandse wegen als in de eerste tien maanden van het jaar, dan is er in 2006 sprake van een filetoename van circa 8 procent ten opzichte van 2005. Dat meldde de Verkeersinformatiedienst (VID) donderdag.

Een woordvoerder noemde 8 procent een forse toename. Normaal is er jaarlijks sprake van een stijging van ongeveer 4 6 procent.

De VID mat in de eerste negen maanden van dit jaar een stijging van 8,1 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2005. In oktober namen de files zelfs met 29 procent toe.

De belangrijkste oorzaak van het fileprobleem is het groeiende aantal weggebruikers. Deze extra bedrijvigheid op de Nederlandse wegen wint het ruim van veroorzakers als slecht weer en wegwerkzaamheden, aldus de woordvoerder.

Vooral op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort was het de afgelopen maanden veel drukker. De files namen toe met 36 procent. De weg staat boven aan de top tien van wegen met de meeste fileproblemen. Op plaats twee volgt de A12 tussen Den Haag en Utrecht, gevolgd door de A2 tussen Utrecht en Den Bosch.

'Supersnelwegen tegen files'

(NU-NL 14 november 2006) De VVD wil supersnelwegen aanleggen tussen de grote steden in de Randstad, met weinig op- en afritten om opstoppingen te voorkomen. Dubbeldeks-rijstroken zouden een oplossing zijn op plaatsen waar snelwegen niet kunnen worden verbreed.

De maximumsnelheid kan volgens de VVD buiten de Randstad omhoog naar 130 kilometer per uur.

Parallel aan de supersnelwegen lopen wegen voor het lokale verkeer met op- en afritten. "Het lokale verkeer moet worden gescheiden van het doorgaande verkeer", verklaarde VVD-fractieleider Mark Rutte dinsdagochtend. "De vermenging die nu plaatsvindt, leidt tot files."

Rutte verwacht dat het aantal files de komende jaren met de helft kan worden teruggedrongen. De liberalen hadden in hun verkiezingsprogramma al twee miljard euro uitgetrokken om het fileprobleem aan te pakken, maar hadden daar nog geen nadere invulling aan gegeven.

Peijs

Minister van Verkeer Karla Peijs (CDA) heeft uiterst kritisch gereageerd op het plan van de VVD. De plannen van de liberalen ogen volgens de bewindsvrouw aardig, maar de 2 miljard euro die de VVD ervoor uittrekt, is veel te weinig. Verder houdt de VVD geen rekening met de strenge regels voor de luchtkwaliteit.


De kritische mobilist 2007

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina