Verontruste ANWB leden

Fietsen naar werk en op vakantie in de lift !

Op 28 januari j.l. in het nieuws: "De Nederlander gebruikt de fiets steeds meer in het woon- en werkverkeer. Sinds de invoering van de gunstige fiscale regeling in september 1995 zijn zo'n 30.000 ,,fietsen van de zaak" verkocht.

De afdeling fietsen van de RAI-Vereniging heeft dat woensdag meegedeeld met het oog op de FietsRAI '98 van 26 februari tot en met 1 maart in Amsterdam. De RAI verwacht dat de bedrijfsfiets op termijn 15 tot 20 procent van de totale fietsmarkt zal omvatten. Dat zijn jaarlijks 150.000 tot 200.000 nieuwe fietsen.

Om het gebruik van het fietsen van en naar het werk te stimuleren, houden de RAI en de ANWB van 23 tot 28 maart - tijdens de nationale Fietsmaand - speciale actie.

Ook het gebruik van de fiets tijdens de vakanties neemt nog steeds toe. In 1997 brachten ruim een half miljoen Nederrlanders hun vakantie fietsend door. Volgens R. de Bruijn, secretaris van de RAI afdeling fietsen, is er sprake van een trend.

Hoewel de officiële verkoopcijfers van fietsen over '97 nog niet beschikbaar zijn, verwacht de RAI dat het verkoopcijfer opnieuw het hoge niveau van de voorgaande jaren evenaart: circa 1,3 miljoen fietsen. "


Fietskar steeds populairder

Zowel de meest vervuilende korte autoritjes van huis naar de supermarkt als de recreatieve autotochtjes kunnen voor een groot deel verleden tijd worden als de fietskar, nu nog een zeldzaam fenomeen in Nederland, gemeengoed wordt. Die kans zit er in. In de Verengde Staten, Duitsland en Zwitserland worden veel nieuwe typen karren, zowel voor boodschappen, bagage als kleine kinderen ontwikkeld.

Ook in Nederland verschijnen steeds meer fietskarren op straat, terwijl tegelijk het aantal producenten en importeurs fors toeneemt. Op dit moment is er voor de consument keuze uit 47 verschillende karren. Een groot deel daarvan bestaat uit kinderaanhangers. In deze karren kun je twee kinderen vervoeren, terwijl de bagagedrager vrij blijft voor bagage of een kinderzitje. De prijzen van fietskarren variëren van f 200, = voor een eenvoudige bagagekar tot f 1.499, = voor een geveerde kinderkar die ook als buggy te gebruiken is.

In een recentelijk geheel herziene brochure 'Fietskarren' van de Fietsersbond enfb worden antwoorden gegeven op de volgende en nog veel meer vragen:

- Bestaan er fietskarren voor het vervoeren van kinderen?

- Mag een fietskar mee in de trein?

- Ik wil m'n fietskar ook als buggy gebruiken, kan dat?

De brochure geeft informatie over o.a. rijeigenschappen, verschillende soorten koppelingen, inhoud, huurmogelijkheden, verzekeringen, wettelijke eisen en is voorzien van een lijst met alle verkrijgbare typen. In een bijlage bij de brochure staat een overzicht van de verschillende soorten fietskarren en de verkrijgbaarheid .

De brochure is te bestellen door f 12,50 over te maken op gironummer 30255 van de Fietsersbond enfb in Utrecht o.v.v. Fietskarrenbrochure. (EvD)Bron: MilieuKampioen nr. 7/1 (februari 1998)


Terug naar eerste pagina