De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Fietsersbond start Meldpunt ‘Houd de Stallingen Open’

NS beknibbelt op openingstijden stationsstallingen

(Utrecht, 9 maart 2004) Overal in het land gaan stationsstallingen later open en eerder dicht. De Fietsersbond vindt dat een zeer ongewenste ontwikkeling en heeft daarom een meldpunt voor klachten geopend. ’ Fietsers moeten hun fiets van de eerste tot de laatste trein kunnen stallen of ophalen, anders is de unieke combinatie fiets/trein voor een deel van de gebruikers niet meer interessant,’ aldus Bernhard Ensink, directeur van de Fietsersbond. De Fietsersbond roept fietsers op hun klachten te melden bij het Meldpunt Houd de Stallingen Open. Dat kan via www.fietsersbond.nl en via kaartjes die de Fietsersbond vanaf 11 maart bij de stallingen uitdeelt. De Fietsersbond zorgt dat de klachten bij de NS en de politiek terecht komen.

Zowel de Tweede Kamer als Minister Peijs hebben zich al eerder gebogen over de openingstijden van de stationsstallingen. De minister wil hierover afspraken maken met de NS in de binnenkort te vernieuwen vervoersconcessie, het vroegere prestatiecontract. De Fietsersbond vindt dat daarin harde garanties moeten staan over de openingstijden van stationsstallingen. Dertig procent van de treinreizigers komt met de fiets naar het station.

De NS beperkt de openingstijden van de stallingen vanwege bezuinigingen. NS heeft eerder besloten dat het beheer van alle stallingen samen vanaf 2006 geen verlies mag draaien. De Fietsersbond vraagt zich af of dat zo noodzakelijk is, omdat het commerciële deel van de stallingen (fietsverkoop, reparatie en fietsverhuur) winst maakt. Deze winst kan aangewend worden om de stallingen langer open te houden. Veel stallinghouders ondersteunen de acties van de Fietsersbond en verspreiden de actiekaartjes onder hun klanten.


De kritische mobilist 2004

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina