Verontruste ANWB leden

Campagne 'Fiets naar je werk'

‘Trap ‘ns wat vaker naar je baas’

Fiets naar je werk. Trap ‘ns wat vaker naar je baas.
Fietsen is niet alleen gezond maar ook goed voor het milieu en de leefbaarheid van ons land.
Doe (weer) mee aan de campagne ‘Fiets naar je werk’ en laat je sponsoren.
Fiets naar je werk’ ondersteunt projecten in ontwikkelingslanden.
Meld je aan en fiets vanaf 1 april tot 1 oktober zo veel mogelijk naar je werk.
Elke deelnemer maakt kans op één van de ruim 500 prijzen.

Fietsen is duurzaam

Doel van de campagne ‘Fiets naar je werk’ is een bijdrage aan duurzame ontwikkeling in ons eigen land én in ontwikkelingslanden.
Onder het motto 'denk mondiaal, handel lokaal' hebben de gezamenlijke COSsen
(provinciale en regionale organisaties voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling)
een campagne ontwikkeld, waarin een beter milieu, natuurbehoud, werken aan je eigen gezondheid en internationale samenwerking samen gaan.
De fiets speelt hierin een hoofdrol.
Vorig jaar namen al 11.000 mensen aan de campagne deel.
Dit jaar mikken we op 15.000.

Winst

De fietscampagne heeft duidelijk effect.
Deelnemers gaan vaker op de fiets naar het werk en maken minder autokilometers.
Dat is winst.
Winst voor het milieu, maar ook voor de deelnemers zelf.
Woon-werkfietsers zijn fitter, zitten beter in hun vel en zijn minder vaak ziek.
Meer fietsers betekent minder files en een betere bereikbaarheid van winkels, bedrijven en kantoren.
Door sponsoring van gefietste kilometers kunnen projecten in ontwikkelingslanden gerealiseerd worden.
Ook bedrijven en instellingen kunnen meedoen.
De campagne 'Fiets naar je werk' wordt onder meer meer gesteund door Novib en de Fietsersbond.
 

Organisatie

De campagne ‘Fiets naar je werk’ is een gezamenlijke initiatief van de COSsen .
Een COS is een provinciaal of regionaal werkend centrum voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling.
Met de campagne ‘Fiets naar je werk’ willen de COSsen een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling in Nederland en in ontwikkelingslanden.

Voor informatie over de fietscampagne neemt u eerst contact op met het Cos in uw provincie.


klik hier om te zien hoe de campagne werkt


Verontruste ANWB-leden 2002

Postbus 1357, 6501 BJ Nijmegen / Giro nr 3939025

Commentaar en kopij per E-mail aan: erik.vandijk@consunet.nl


Terug naar eerste pagina