De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

EU- ambtenaar moet de fiets nemen

(NRC 17 maart 2006) De Europese Commissie roept haar ambtenaren op de bus of fiets naar het werk te pakken.

Het uitdijende bestuursapparaat van de Europese Unie leidt namelijk tot steeds grotere verkeersproblemen in en rond de Brusselse Europawijk. Bovendien wil 'Europa' het goede voorbeeld geven en de luchtvervuiling verminderen. Voor Brussel wordt regelmatig een smogalarm afgegeven.

De Commissie, het dagelijks bestuur van Europa, kwam gisteren dan ook met een mobiliteitsplan voor het eigen personeel. Volgens de vakbond van Europese ambtenaren reizen dagelijks zo'n 30.000 collega's richting de kantoorkolossen in de omgeving van het Schumanplein.

Ambtenaren die hun parkeerpas inleveren krijgen vanaf 2007 de helft van hun reiskosten met het openbaar vervoer vergoed. Het streven van de Commisie is om het gebruik van de auto in 2009 met 9 procent verminderd te hebben.

Bovendien wordt het aantal dienstfietsen verhoogd van 150 naar 190. De Eenheid Transport en Mobiliteit, speciaal opgezet om het mobiliteitsplan uit te voeren, meldt verder dat de Brusselse fietsen in 2005 15.000 keer werden gebruikt.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina