De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Staatssecretaris wil lagere lasten op arbeid

(Financieel Dagblad 27 maart 2007) In de tweede helft van deze kabinetsperiode zullen de belastingen op milieuvervuiling verder worden verhoogd dan de bedragen genoemd in het regeerakkoord. De opbrengsten worden gebruikt om belasting op arbeid en winst te verlagen.

Dat zegt staatssecretaris Jan Kees de Jager van FinanciŽn in een gesprek met deze krant. 'Vanaf 2009 ligt het in mijn ambitie om de belasting op arbeid en winst verder te verlagen.'

Volgens de CDA'er is het in lijn met de afspraken van coalitiepartners dat verdere verschuivingen in de belastingen kunnen plaatsvinden. Hij spreekt van 'nieuwe maatregelen die voortborduren op het coalitieakkoord'.

Volgens het regeerakkoord gaan de belastingen op milieuvervuilende activiteiten in 2008 met euro1,1 mrd omhoog. In de jaren daarna wil hij doorgaan met het verhogen van milieubelastingen. Om welk bedrag het precies gaat, weet de staatssecretaris nog niet.

Hij zegt wel dat de omvang 'substantieel' moet zijn en dat het 'in de orde van grootte' van de reeds geplande lastenoperatie van euro1,1 mrd zou kunnen liggen. Als dat bedrag ongeveer gelijk verdeeld zou worden over belastingen op arbeid en winst, dan zou de vennootschapsbelasting grofweg met een procentpunt omlaag kunnen en de inkomstenbelasting in de eerste schijf met een half procentpunt.

De Jager maakt het voorbehoud van goedkeuring van zijn plan door de Tweede Kamer. De coalitiefracties zijn immers niet gebonden aan een grotere lastenverzwaring op milieuvervuiling dan in het regeerakkoord is afgesproken. Verder wil De Jager de belastingverlaging alleen doorzetten als dat 'zonder belangrijke nadelige koopkrachteffecten' kan plaatsvinden. 'Ik vind het belangrijk dat mensen die hier werken en ondernemen minder van hun euro hoeven af te dragen. Daarom wil ik het positieve minder belasten. Tegelijk wil ik wat minder goed is, zwaarder belasten.'

Het gaat niet om lastenverzwaring: 'Iedere euro die de extra maatregelen opbrengen gaat direct terug als belastingverlaging.' De Jager weet nog niet welke belastingen omlaag zullen gaan. Ook laat hij nog in het midden of de tarieven naar beneden gaan of dat hij de belastingschijven gaat aanpassen.

De Jagers voorstel volgt op een grootscheepse fiscale operatie van zijn voorganger Joop Wijn, getiteld 'Werken aan winst'. Die had als doel het ondernemingsklimaat in Nederland te verbeteren. Dat deed Wijn door de tarieven van de vennootschapsbelasting te verlagen van 34,5% naar 25,5%. De zelfstandigenaftrek voor mkb'ers is navenant verhoogd. Wijn financierde zijn belastingverlaging door in aftrekposten te snoeien.

Voor komend jaar werkt De Jager conform het regeerakkoord aan het verhogen van de belastingen op vliegtickets, milieuvervuilende auto's, milieuonvriendelijke energie en verpakkingen. Vorige week maakte de bewindsman al bekend dat hij het belastingvoordeel voor milieuvriendelijke auto's wil vergroten. Nu is het verschil in belasting op personenauto's tussen zuinige en niet-zuinige auto's nog euro 1500. De Jager wil dat belastingverschil verdubbelen tot euro 3000.

Daarnaast wil de staatssecretaris belastingen eenvoudiger maken. De Belastingdienst experimenteert met veertig bedrijven om tot eenvoudiger gegevensuitwisseling te komen. Van burgers wil de fiscus de loongegevens vooraf gaan invullen en met banken en verzekeraars wordt gesproken over het overdragen van spaarsaldi.

Regeerakkoord voorziet in euro 1,1 mrd hogere milieulasten in 2008

De Jager wil daarbovenop in latere jaren milieubelasting met nog eens dat bedrag verhogen

Opbrengsten gebruikt hij om belasting op winst en arbeid te verlagen

Te denken valt aan lagere vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina