De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

DRUK, DRUKKER, DRUKST .....................

Een economische "wet" die studenten moeten leren is: per jaarprocent groei van de welvaart zien we 1,5 % meer vervoer ontstaan in datzelfde jaar. Economische stagnatie / recessie veroorzaakt een tegengesteld effect, dus minder mobiliteit. Echter ondanks de economische malaise van de afgelopen jaren zien we over 2005 toch het autoverkeer op snelwegen met bijna 6% toenemen terwijl in datzelfde jaar het aantal treinreizigers ruim 4% toeneemt (zie 6 artikelen hieronder).

Vragen die opkomen zijn dan:

- Wat was er gebeurd bij echte economische groei?

- En: Gaat de genoemde "wet" niet op en gaan mensen verder reizen voor werk bij een slappe economie?

Hoe dan ook, Nederland slibt dicht en dat ligt niet aan de knelpunten in het snelwegen-net die dit kabinet voor heel veel geld en tijdelijk ongemak wil opknappen, maar is diffuus verspreid over het HELE net. Het blijft rationeel gezien daarom beter om het OV in de drukste regio's sterk te verbeteren dan in te zetten op meer auto-beton. Veel heel ervaren en wijze professoren verkeerskunde willen dit graag bevestigen.

Dat is stukken beter voor het milieu, de portemonnee en uiteindelijk de Nederlandse economie als geheel. Maar het kabinet Balkenende-2, verkeersminister Peijs voorop, willen niet leren van wijze lessen en zetten in op (veel) meer beton. (EvD)

File trekt als veenbrand over het snelwegennet


(Volkskrant 2 januari 2006)
De bestrijding van files wordt lastiger doordat opstoppingen meer verspreid over het land raken. Aanpak van een groot knelpunt kan ertoe leiden dat de file even verderop opduikt.

Dit blijkt uit gegevens van de Verkeersinformatiedienst, die jaarlijks een topvijftig van knelpunten samenstelt. De dienst maakte dit weekeinde de filecijfers van 2005 bekend.

Een opmerkelijk voorbeeld van een file die zich lijkt te verplaatsen, is het knooppunt Hedel op de A2 in de richting Den Bosch. De filedruk verdrievoudigde daar in een jaar tijd door de samenvoeging van drie naar twee rijstroken.

In 2004 viel Hedel nog buiten de topvijftig. In voorgaande jaren liep het verkeer ‘stroomopwaarts’ vast, bij Everdingen. Dankzij spitsstroken is de doorstroming daar verbeterd en komt het verkeer verderop bij Hedel tot stilstand.

Het beruchtste weggedeelte was vorig jaar Kleinpolderplein op de A13 richting Rotterdam. Sinds 2001 is de filedruk op dit traject bij Berkel en Rodenrijs en Kleinpolderplein met 67procent toegenomen. Automobilisten stonden in 2005 in totaal 2miljoen uur in deze file. De totale wachttijd achter het stuur bedroeg vorig jaar in Nederland bijna 65miljoen uur. De verkeersdrukte nam 5,7procent toe.

Ook rond Amsterdam is de doorstroming verslechterd. Met name aan de zuid- en oostkant van de stad wordt het drukker. De afslag Muiden op de A1 richting Amersfoort en knooppunt Holendrecht op de A9 richting Diemen zijn flink gestegen in de file topvijftig, meldt de Verkeersinformatiedienst.

De goede nazomer heeft ertoe geleid dat er tijdens de doorgaans beruchte maanden september en oktober weinig problemen waren. November was daarentegen zeer druk, met als dieptepunt vrijdag de 25ste. Door overvloedige sneeuwval in het midden en oosten kwam het verkeer in grote delen geheel tot stilstand. Deze dag was goed voor 2,8 procent van de filedruk over 2005.


Drukte op snelwegen 5,7 % toegenomen

(www.tiscali.nl 01/01/06) De drukte op de Nederlandse snelwegen is afgelopen jaar met 5,7 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat meldt de VerkeersInformatieDienst (VID) zondag. De toename van het aantal files is te wijten aan het toegenomen aantal weggebruikers. De verkeerschaos die op 25 november vorig jaar ontstond is volgens de informatiedienst de drukste filedag ooit gemeten in de geschiedenis.

Om de filedruk te bepalen gebruikt de VID 'kilometerminuten' die berekend worden door de filelengte te vermenigvuldigen met de fileduur. Afgelopen jaar heeft de VID een totale filedruk van veertien miljoen kilometerminuten gemeten waarvan 35 procent voor rekening kwam van de vijftig grootste knelpunten. Dat was in 2004 nog veertig procent. "Files komen dus steeds meer verspreid over het land te staan", concludeert de informatiedienst.

Files worden steeds meer veroorzaakt door de grote hoeveelheid weggebruikers en niet zozeer door ongevallen, meldt de VID. Het aandeel van files als gevolg van een ongeval in het totale aantal files is dit jaar afgenomen van 14,2 procent naar 11,9 procent. De gemiddelde filelengte bedroeg 4,4 kilometer.

De VID maakt jaarlijks een Filetop50 op basis van filedruk. Op nummer één staat dit jaar het Kleinpolderplein bij de A13 richting Rotterdam. Nummer twee in de 'hitparade' van grootste knelpunten is Hedel op de A2 richting Den Bosch. De gemeten filedruk verdrievoudigde daar bijna in 2005.

Kleinpolderplein grootste knelpunt in 2005

(RTL-teletekst 01-01-2006) Het Kleinpolderplein op de A13 richting Rotterdam was het afgelopen jaar het grootste knelpunt op de Nederlandse snelwegen.

Hedel
Nummer twee is Hedel op de A2 richting Den Bosch, derde de A10 richting de Coentunnel. Dat blijkt uit gegevens van de Verkeers Informatie Dienst (VID). Op de vierde plaats staat de A1 bij Muiden en nummer vijf is de A12 bij Nieuwebrug.

Toename
De grootste toename van verkeersdrukte zit aan de zuid/oostkant van Amsterdam, op de A1 en de A9. In totaal reed in 2005 bijna 6% meer verkeer op de snelwegen dan in 2004.

Verspreiden
Volgens de VID verspreiden de files zich steeds meer over het land.
Het bestrijden van files door het aanpakken van grote knelpunten wordt daardoor steeds moeilijker.

NS vervoert ruim 4% meer reizigers

(RTL-teletekst 01-01-2006) De Nederlandse Spoorwegen hebben een goed jaar achter de rug. Afgelopen jaar vervoerde het bedrijf ruim 4% meer reizigers dan in 2004.

Benzineprijs
In de tweede helft van 2005 versnelde dat zelfs tot 6%, de grootste groei sinds vele jaren, aldus de NS.
Als belangrijkste oorzaken noemt de NS de vele files en de hoge benzineprijs.

Internet
Maar ook faciliteiten als draadloos internet en aanbiedingen als de NS-businesscard hebben aan de stijging bijgedragen. Van de reizigers gaf ruim 70% de NS in het derde kwartaal een rapportcijfer van 7 of hoger.

Op tijd
Uit onderzoek is gebleken dat klanten van de NS het vooral waarderen dat er meer treinen rijden, ze beter op tijd rijden, het comfort in de trein en de reisinformatie zijn verbeterd en het aantal zitplaatsen in de trein en het winkelaanbod op de stations is uitgebreid.

Meer zitplaatsen, dure olie: het was drukker in de trein

(Het Parool 02-01-2006) Het aantal reizigers dat de trein neemt is in 2005 met vier procent toegenomen.
De groei is te danken aan het toegenomen aantal zitplaatsen in de trein en de dure olie. Ook zijn er meer stations.

De NS doorbreken hiermee de neerwaartse spiraal waarin ze jarenlang gevangen zaten. In 2004 realiseerde het bedrijf voor het eerst een bescheiden reizigersgroei van 1,8 procent vergeleken met een jaar eerder. Die stijging heeft zich vorig jaar doorgezet. Dagelijks zaten er 40.000 meer reizigers in de trein dan in 2004.

Volgens het bedrijf is de groei ook te danken aan de verbeterde reisinformatie. Verder hebben de filedruk op de autosnelweg en de hoge benzineprijzen ervoor gezorgd dat mensen de trein namen.

Keerzijde is dat de punctualiteit niet is verbeterd. De NS hadden beloofd 86,5 procent van de treinen op tijd te laten rijden. Exacte cijfers zijn nog niet bekend, maar het staat vrijwel vast dat dit streven niet is gehaald.

In het derde kwartaal van 2005 reed nog maar 85,9 procent van de treinen zonder vertraging. De rampdagen van 25 november en vrijdag, toen sneeuw en ijzel het treinverkeer lam legden, zijn daarbij niet meegerekend. In 2004 lag de punctualiteit nog op 86 procent.

Reizigersvereniging Rover zegt dat de NS voorbarig juichen. ''Ze doen erg jubelend, maar 2005 was helemaal niet zo geweldig,'' aldus woordvoerder Rikus Spithorst. ''We hebben grote ontsporingen gehad bij Amsterdam, computerproblemen bij ProRail en het spoorwegnet is niet bestand gebleken tegen een beetje sneeuw.''

De NS voorspelt dat de groei van het aantal reizigers dit jaar zal doorzetten. (GPD)


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina