De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Ooit zat er aan diesel een milieuvriendelijk luchtje. Er wordt bij gebruik van diesel minder brandstof per kilometer verbruikt en de uitstoot van (kankerverwekkend) "fijn stof" was onbekend of werd onderbelicht. De dieselrijders -vooral de veelrijders onder hen....- werden daarom belastingtechnisch bevoordeeld. Nu wordt diesel aangewezen als een moordenaar van 4.000 mensen per jaar in Nederland, 3 keer zo veel als er met verkeersongelukken vallen. In de Verenigde Staten waren deze cijfers al 20 jaar geleden gemeengoed. De industrie maakt ineens haast met roetfilters maar voor bijvoorbeeld de mengsmering van brommers -ook een groot producent van fijn stof- zijn die allang beschikbaar (zie elders op deze site het artikel Brommers en bromscooters: voor Euro 90,= 85%, voor Euro 180,= zelfs 98% minder luchtvervuiling). Het is daarom de politiek die haar verantwoordelijkheid laat liggen. (EvD)

NB Een goed achtergrondartikel "De duistere achtergrond van diesel" over deze problematiek is op te vragen bij www.archief.volkskrant.nl (Euro 1.15, te betalen via SwitchPoint).

Industrie maakt haast met roetfilters

Meer doden door diesel

(AD 5-12-2003) Door de schadelijke uitlaatgassen van dieselmotoren sterven jaarlijks zo'n 4000 Nederlanders. Dit aantal neemt snel toe, nu de verkoop van diesels met 50 procent is gestegen. De auto-industrie maakt dan ook haast met roetfilters die de luchtvervuiling beperken.


 • Het hoe en waarom van het roetfilter

 • Dieselmotoren zijn verreweg de zuinigste motoren en stoten minder CO2 uit dan benzinemotoren, maar ze hebben ťťn manco. Ze worden verdacht van het veroorzaken van longaandoeningen en problemen met hart en bloedvaten. Verantwoordelijk hiervoor zijn de fijne roetdeeltjes ('fijn stof'), die ontstaan bij de verbranding van dieselolie.

  Jaarlijks wordt in Nederland zo'n 50 miljoen kilo fijn stof de lucht in geblazen. Vooral ouderen en kinderen zijn er gevoelig voor. Het inademen van deze deeltjes kan leiden tot ontstekingen van de luchtwegen, astma en bronchitis. Ook kan het stof via de longen het centraal zenuwstelsel aantasten en zelfs longkanker tot gevolg hebben.

  In Nederland sterven jaarlijks 3000 tot 4000 mensen vroegtijdig door het zogeheten 'fijn stof'. De dieselmotoren, waarvan de verkoop in de afgelopen zeven jaar met bijna 50 procent is toegenomen, worden in belangrijke mate hiervoor verantwoordelijk gesteld. ,,De cijfers lopen op nu de dieselmotor steeds populairder wordt'', zegt Jan Fransen van de Stichting Natuur en Milieu.

  ,,Het aantal dieselkilometers stijgt fors en hoewel de grotere stofdeeltjes de laatste jaren zijn geŽlimineerd door de verbeterde dieseltechniek, is de veronderstelling dat de allerfijnste deeltjes juist het grootste gevaar vormen. De gevaren van fijnstof zijn jarenlang onderschat.'' Volgens Fransen is niet alleen het aantal doden zorgwekkend. ,,Ook de levenskwaliteit van honderdduizenden mensen met een verminderde longfunctie of astmatische aandoeningen holt achteruit.''

  Ook Bert Brunekreef, hoogleraar milieu-epidemiologie aan de Universiteit van Utrecht, concludeert dat het stijgende aantal dieselmotoren heeft geleid tot meer roetdeeltjes en dus meer schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid: ,,Al is het natuurlijk wel zo dat de dieseltechniek de afgelopen jaren al veel milieuvriendelijker is geworden.''

  De unit-manager van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten, J.W. Erisman, erkent eveneens dat jaarlijks een significant aantal mensen sterft aan luchtverontreining en dat diesels daarin een groot aandeel hebben. ,,Elke dieselmotor extra betekent meer fijn stof en dus meer schade aan mens en milieu. Want de roetdeeltjes zijn niet alleen schadelijk voor mensen, maar dragen ook bij aan het broeikaseffect.''

  De deskundigen zijn het erover eens dat voor dieselmotoren dezelfde milieunormen zouden moeten gelden als voor benzinemotoren. Pas in 2010 lijkt dat te gebeuren, wanneer de nieuwe milieunormen (Euro-5) van kracht worden.

  Onderzoekers en de milieubeweging zijn grote voorstanders van het roetfilter, een Franse vinding die de schadelijke deeltjes grotendeels elimineert. Het Franse PSA-concern (Peugeot/CitroŽn) biedt ze al vier jaar lang aan. Die pioniersrol heeft het bedrijf lang niet de aandacht opgeleverd die het verdiende, want vooral Duitse merken deden er tot voor kort uiterst geringschattend over.

  De Duitse autolobby beweerde in eerste instantie dat PSA's oplossing niet zou functioneren. Ook toen een onafhankelijke duurtest van de ADAC aantoonde dat het filter wťl werkt, gingen de Duitsers niet overstag. Zelfs niet toen een rapport aantoonde dat invoering van roetfilters in Duitsland jaarlijks 14.400 sterfgevallen zou helpen voorkomen.

  Pas tijdens de afgelopen autobeurs IAA in Frankfurt capituleerde de Duitse auto-industrie. Mercedes-Benz, Opel en Volkswagen presenteerden plotseling met trots hun roetfilters in verschillende stadia van ontwikkeling. Mercedes heeft daarbij de interessantste techniek in huis. Waar bij de PSA-motoren nu nog een speciale stof aan de diesel moet worden toegevoegd om het filter te laten functioneren, ontwikkelde Mercedes-Benz een filter dat zonder toevoegingen werkt.

  Vooralsnog willen de Duitse fabrikanten de filters alleen bij grotere auto's installeren, omdat deze relatief meer roetdeeltjes uitstoten. Een verzoek van de VDA, het verbond van de Duitse autoindustrie, aan de Fransen om voor kleinere modellen andere oplossingen te zoeken, werd op 19 juni van dit jaar in Parijs gehonoreerd. Maar op de IAA in Frankfurt werd die overeenkomst prompt verbroken. Daar presenteerde Peugeot een 1,6 liter grote dieselmotor met roetfilter, die in de kleine Peugeot 206 moet debuteren. Het lijkt een voorbode van een nieuwe generatie kleine auto's met filter.

  ,,Het roetfilter staat aan de vooravond van een doorbraak, vergelijkbaar met die van de katalysator'', zegt C. Boutens van de Rai. ,,Het lijkt erop dat een aantal auto's de eisen van 2005 (Euro-4, red.) niet zal halen zonder filter. En daarna staat de Euro-5 al voor de deur, waarvoor veel meer merken een filter nodig zullen hebben.'' Of een auto met roetfilter een hogere inruilwaarde heeft, durft Boutens niet te zeggen. ,,We weten het gewoon niet. Wel is het zo dat auto's nu nog amper op hun milieuvriendelijke technologie worden uitgezocht.''

  De roetfilters kunnen niet de uitstoot van stikstofoxyden (NOx) voorkomen. Behalve fijne roetdeeltjes stoten dieselmotoren nog steeds te veel NOx uit, de hoofdveroorzaker van smog. Volgens cijfers van het Franse ministerie van milieuzaken was de hoeveelheid smog afgelopen zomer boven een groot deel van Europa royaal boven het niveau dat nog als gezond wordt beschouwd. Door de ongeremde groei van het aantal dieselmotoren zal dit niveau volgens het Franse ministerie de komende jaren steeds vaker en langduriger worden overschreden.
 •  

 • De kritische mobilist 2003

  Commentaar en kopij aan ons opsturen


  Terug naar eerste pagina